Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ako sme spomínali v našej správe, rýchlikmi Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa od 10. decembra dostanete z Bratislavy do Žiliny o štvrťhodinu rýchlejšie ako doteraz. Nový cestovný poriadok prinesie radikálne zmeny súvisiace so zavedením 160-kilometrovej rýchlosti v úseku Bratislava – Púchov. Zmena rýchlosti sa dotkne všetkých rýchlikov R 6XX a väčšiny regionálnych rýchlikov s označením RR 7XX, premávajúcich medzi Bratislavou a Žilinou. Cesta „šesťstovkovými“ rýchlikmi z Bratislavy hl. st. do Trenčína doteraz trvala 1 hodinu a 28 minút, od platnosti nového grafikonu potrvá 1 hodinu a 21 minút, čiže o 7 minút menej. Kým do Žiliny to rýchlikom z Bratislavy trvalo 2 hodiny a 46 minút, po novom sa cesta zrýchli o 15 minút na 2 hodiny a 31 minút.

Ukončenie výlukových prác zrýchli cestu aj IC-čkam z Bratislavy do Trenčína na 59 minút, do Žiliny na necelé dve hodiny (01:52 – IC 513, 01:54 – ostatné IC). Celkový jazdný čas najrýchlejšieho páru IC 510/513 zostane zachovaný (4 hodiny a 42 minút), pri ostatných IC vlakoch medzi Bratislavou a Košicami sa skráti na 4 hodiny a 54 minút. Vlakmi InterCity bude podľa nového cestovného poriadku možné cestovať nielen rýchlejšie, ale aj priamo až do metropoly Rakúska. Najrýchlejší pár IC vlakov pôjde ďalej z Bratislavy do Viedne a späť ako vlak kategórie REX. Takéto spojenie existovalo aj doteraz, ale cestujúci museli v bratislavskej hlavnej stanici prestupovať.

Od 10. decembra 2017 už môžu zostať vo vlaku, dopravca len vymení rušeň. Skráti sa aj celkový čakací čas v bratislavskej stanici – do Viedne o 1 minútu a späť o 3 minúty. „Cesta priamym IC vlakom z metropoly východu do hlavného mesta Rakúska tak potrvá 6 hodín a 12 minút,“ hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. „Bude to konečne priame denné vlakové spojenie Košíc a Viedne, okrem toho však cestujúci majú naďalej možnosť využiť na tejto trase aj priamy lôžkový vozeň,“ dodáva F. Hlubocký.

K azda najvítanejšej zmene cestovného poriadku v prímestskej osobnej doprave dôjde v okolí Bratislavy. ZSSK v spolupráci s maďarským dopravcom GySEV obnoví vlakové spojenie medzi Petržalkou a Rajkou. Nový spoj Bratislava-Petržalka – Rajka – Hegyeshalom bude zároveň zastavovať na železničnej stanici Rusovce, čo by mohlo odľahčiť cestnú premávku z Petržalky smerom von z mesta. „Veríme, že práve lepšie využitie železnice zlepší zlú dopravnú situáciu, ktorú v Bratislave máme,“ zdôrazňuje Filip Hlubocký. Základné jednosmerné cestovné z Petržalky do Rajky bude 2 €, úsek medzi stanicami Rusovce a Bratislava-Petržalka bude súčasťou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Vo vlakoch bude možná preprava bicyklov.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) pre rok 2018 plánovalo zachovať rozsah dopravných výkonov v Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme (ZoDSVZ) na úrovni 31,304 miliónov vlakokilometrov. Táto objednávka rátala so stabilizáciou diaľkovej a posilovej dopravy, ako aj so zavedením nového vlaku REX na trase Bratislava hl. st. – Trnava, zachovaním sezónnej medzištátnej dopravy Medzilaborce – Łupków a obnovením vlakov na úseku Bratislava-Petržalka – Rajka.

Kalendárny rok 2018 má však v porovnaní s rokom 2017 iný pomer pracovných dní a dní pracovného pokoja. Aj z týchto dôvodov ZSSK požiadala o navýšenie objednávky MDV SR o ďalších 1,5 milióna vlakokilometrov, ktoré budú postupne zavádzané počas budúceho roka. „ZSSK sa postupnými krokmi pripravuje na zvyšovanie dopravného výkonu v priebehu roka 2018,“ hovorí Karol Martinček, člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK. „Prvá aj druhá zmena cestovného poriadku v roku 2018 prinesú požadované rozšírenie prímestskej dopravy v okolí a na území hlavného mesta, kapacitné navýšenie výkonu na linke Bratislava – Žilina a rýchle prepojenie Košíc a Prešova,“ dodáva K. Martinček.

Už od prvej zmeny cestovného poriadku od 4. 3. 2018 začnú premávať nové regionálne rýchliky (RR) na trase Bratislava – Žilina. Spolu s úpravou obmedzení vybraných rýchlikov (R) budú v pracovných dňoch hodinové intervaly medzi vlakmi kategórií R a RR na trati Bratislava – Žilina. Pribudnú aj nové RR na trati Košice – Poprad-Tatry či regionálny expres (REX) Košice – Prešov. Druhá zmena cestovného poriadku od 10. 6. 2018 ráta s výrazným oživením vlakovej dopravy v Bratislave a okolí. Pribudnú nové linky osobných vlakov (Os) z a do stanice Bratislava-Nové Mesto, a to smerom na Trnavu, Senec a stanicu Bratislava-Petržalka s prípojmi do Rajky aj Viedne. ZSSK dúfa, že aj týmito krokmi zvýši záujem verejnosti o cestovanie železnicou a dostane viac ľudí z áut do vlakov poskytnutím bezpečnejšej, spoľahlivejšej, komfortnejšej a ekologickejšej alternatívy k automobilovej doprave.

Značky: