Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ku koncu roka 2016 registroval úrad práce 35 284 voľných pracovných miest.

Viac ako 18 tisíc z nich sa viazalo na pozície v štatistickej klasifikácii zamestnaní zaradených do tried Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci a Operátori a montéri strojov a zariadení.

Trh práce sa vyvíja a väčšina spoločností je pripravená na nové investície. S nimi ide ruka v ruke aj potreba zamestnávať nových ľudí. Odvetvia IT, zdieľaných služieb či automobilový priemysel sú na Slovensku hlavnou hnacou silou a inak to nebude ani v tomto roku.  „Najväčšou výzvou pre nás, ako aj celý región, bude zabezpečiť plynulý príchod nového významného investora v automobilovom priemysle. S jeho činnosťou sa zvýši aj dopyt po službách regionálnych subdodávateľov, zabezpečení plynulej infraštruktúry, a to, samozrejme, ovplyvní aj dopyt po kvalifikovaných zamestnancoch,“ hovorí Sergio Duarte, generálny riaditeľ Adecco Slovakia.

Zamestnávateľom chýbajú kvalifikovaní ľudia, prevažne pracovníci s odbornými zručnosťami s elektrotechnickým alebo technickým zameraním. Druhou skupinou sú špecificky zamerané pracovné pozície z oblasti IT či strojníctva spolu s požiadavkou na aktívnu znalosť cudzieho jazyka. Ďalšou kritickou skupinou je robotnícka trieda. „Dopyt po týchto pracovníkoch je veľký, no mladé generácie záujem o tieto práce, aj s výhľadom na kariérny rast, nemajú. Hoci je na úradoch práce stále veľa nezamestnaných, mnoho z nich nespĺňa ani základné požiadavky na výkon týchto činností ako pracovné návyky, stredoškolské vzdelanie, zdravotný stav a podobne,“ hovorí Katarína Barabasová, Adecco Slovakia.

V snahe zabezpečiť si kvalifikovaných zamestnancov spúšťajú zamestnávatelia duálne akadémie či rekvalifikačné kurzy. Zamestnávateľov čaká aj v tomto roku konkurenčný boj o zamestnancov. Je pravdepodobné, že sa budú snažiť zlepšovať pracovné prostredie a dôjde aj k zvýšeniu platového ohodnotenia.

Aktuálne je aj obsadzovanie pracovných miest cudzincami. Slovenská legislatíva sa príchodu cudzincov z krajín EÚ nebráni, zložitejšie je to v prípade obyvateľov z tretích krajín. „Naša legislatíva neposkytuje jasné stanovisko, na základe ktorého  by bolo celoplošne možné zo strany zamestnávateľov žiadať o pracovné povolenia, s jasnými podmienky udelenia, či kvótami. Udeľujú sa výnimky na základe žiadostí väčších investorov a vytvárajú sa krátkodobé turnusové scenáre, ktoré nepotrebujú riešiť otázku pracovných povolení. To však rozhodne neprispieva k serióznosti nášho trhu z etického hľadiska,“ vysvetľuje K. Barabasová.

Zamestnávanie zahraničných pracovníkov by znamenalo, že nedokážeme reagovať na potreby investorov. „Nebolo by správne a ani pre Slovensko efektívne, ak by sme chýbajúcu pracovnú silu dlhodobo vo veľkom suplovali zahraničnými zamestnancami,“ hovorí Sergio Duarte a dodáva, že „najdôležitejšou výzvou je udržať na Slovensku talentovaných ľudí a investovať do vzdelávacieho systému, ktorý by reflektoval požiadavky investorov na našom pracovnom trhu.“

Značky: