Dnes je už práca na diaľku v tých oblastiach, kde je to len trochu možné, samozrejmosťou. Jedným z efektívnych nástrojov na komplexnú on-line komunikáciu je Webex od spoločnosti Cisco. O jeho výhodách sme sa v našom podcaste Dotyk rozprávali aj so špecialistom z firmy Cisco, Petrom Sakalom.

 

Spolupráca ľudí na diaľku a zaistenie bezpečnosti

V súčasnosti je obrovský dopyt po práci z domova, na diaľku a po videokonferenciách. Už dnes je jasné, že aj po odznení koronakrízy budeme túto formu využívať viac ako v minulosti. Momentálna situácia tiež ukazuje, že mnohé firmy a organizácie neboli úplne pripravené na stav, keď ich zamestnanci potrebovali pracovať z domu – a to ani vtedy, keď povaha ich činností prácu na diaľku umožňuje.

Firmy teraz narýchlo riešia, ako sa vlastne môžu v zabezpečenom prostredí stretávať cez internet. Riešením sú videokonferencie, keďže ľudia sa potrebujú nielen počuť, ale aj vidieť.

Cisco Webex s 25 používateľmi na jednej obrazovke

Cisco Webex s 25 používateľmi na jednej obrazovke

Spoločnosť Cisco je pritom popredný výrobca komunikačných systémov, takže súčasná situácia túto firmu z pohľadu potrieb vlastných zamestnancov nezaskočila. Samotní zamestnanci Cisco môžu u seba doma totiž už vyše 15 rokov používať VPN router, IP telefón resp. personálny video-konferenčný systém, takže ich práca z domu je skutočne porovnateľná s prácou z kancelárie. Samozrejme každý ich počítač je vybavený bezpečnostným softvérom, ochranou proti malvéru a DNS zabezpečením.

Toto väčšina ostatných firiem nespĺňa, či už technologicky, procesne alebo kultúrne. Niekedy k tomu pristupujú aj problémy internetovej konektivity u zamestnancov doma na zaistenie videokomunikácie v dostatočnej kvalite.

Ako teda Cisco reagovalo na túto situáciu?

Cisco sa snaží pomôcť zákazníkom z firemného sveta, školám, štátnym zložkám a všetkým organizáciám bojujúcim s pandémiou koronavírusu. Spoločnosť úplne odstránila akékoľvek limity na webkonferenčný nástroj Webex či už pre firmy, alebo aj jednotlivcov.

Webex je celosvetovo najpopulárnejšia webkonferenčná platforma, ktorá umožňuje viesť video-centrické stretnutia v rámci firmy, ale čo je dôležité veľmi jednoducho aj medzi firmami či vo vzťahu k zákazníkom. Napriek tomu, že viaceré firmy používajú rôzne nástroje na komunikáciu, prípadne video nástroje na vnútropodnikovú komunikáciu, je pre nich problematické spojiť sa so svojimi odberateľmi, dodávateľmi či zákazníkmi. Každý totiž používa niečo iné a nemajú jednotnú platformu.

V jednoduchosti je krása - ľahko použiteľné a intuitívne prostredie Webexu

V jednoduchosti je krása – ľahko použiteľné a intuitívne prostredie Webexu

Webex ako jeden z mála nástrojov na trhu dokáže spojiť rôzne svety do jedného stretnutia. Účastníci sa môžu pripojiť aj volaním z mobilu, z počítača, z video-konferenčného systému, či z iných komunikačných nástrojov, hoci aj od iných firiem. Protistrana pritom nemusí mať žiadny účet a do virtuálneho stretnutia sa môže pripojiť aj cez obyčajný internetový prehliadač.

Webex a jeho nasadenie v školách

Cisco tak ponúka Webex firmám, štátnym zložkám a školám. So školami na Slovensku Cisco spolupracuje veľmi intenzívne, firma to pokladá za súčasť firemnej zodpovednosti. V spolupráci s IBM spoločnosť pomohla nasadiť a začať používať Webex obrovskému počtu škôl a umožnila im tak začať vyučovať na diaľku. Špecialisti spoločnosti navyše organizujú 3-krát do týždňa pre učiteľov školenia, na ktorých im pomôžu nástroj využívať naplno.

Výhody Webexu zužitkujú napríklad učitelia fyziky či matematiky ktorí v ňom naživo kreslia a vysvetľujú učivo. Obľúbený je aj u dejepisárov a učiteľov jazykov, ktorí potrebujú kvalitný obraz a hlavne zvuk a cez Webex sa na Slovensku učí aj náboženstvo. Niektoré školy si cez Webex vytvorili zborovne a žiakom organizujú webexové veľké prestávky, aby sa deti mohli medzi sebou aj v kolektíve porozprávať a udržiavať medzi sebou kontakty.

Webex a štátna správa

Na koordináciu počas pandémie používa Webex napríklad Asociácia samaritánov SR, Cisco však úzko spolupracuje aj s ďalšími organizáciami či s verejnou správou. V Českej republike ponuku firmy Cisco využila česká vláda a používa ho Úrad vlády ČR a niektoré ministerstvá. Na Slovensku napríklad svoje prvé virtuálne zasadanie a hlasovanie uskutočnilo zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja vďaka riešeniu, vyvinutého na báze Cisco Webex.

Ako sa teda Webex využíva?

Len za mesiac marec sa s využitím platformy uskutočnilo 14 miliárd minút stretnutí. To je viac ako dvojnásobok oproti januáru. Celkovo Webex zaznamenal 324 miliónov účastníkov a len v Európe narástlo používanie štvornásobne.

Webex teraz aj zadarmo

Nástroj na vzdialenú spoluprácu Cisco Webex je k dispozícii bezplatne pre jednotlivcov aj pre firmy. Webex môžu využiť aj školy na vytvorenie virtuálnych školských tried. Zdarma sú aj tri dôležité bezpečnostné riešenia. Cisco navyše globálne poskytne 225 miliónov USD na podporu v súčasnej ťažkej situácii a to vo forme financií i technologickej podpory.

Školy môžu až do konca školského roka využiť bezplatné licencie Webex pre vzdialenú výučbu. Učiteľ či prednášajúci sa spojí so študentmi prostredníctvom videokonferencie a zároveň s nimi môže zdieľať dokumenty alebo na nich v reálnom čase spolupracovať.

Cisco

Cisco Webex pri videokonferenčnom hovore

Firmy môžu vďaka Cisco Webex zabezpečiť svoju prevádzkyschopnosť aj keď ich zamestnanci, partneri alebo zákazníci pracujú z domova a prepojiť ich pomocou videokonferencie. K dispozícii je nástroj Webex zadarmo pre jednotlivca, dostupný po registrácii na špecializovanej stránke, alebo možno použiť 90-dňovú skúšobnú licencie Webex Enterprise s plnou funkcionalitou.

Rôzne funkcie Cisco Webex

Webex umožňuje nielen prenos videa ale aj instant messaging a ponúka niekoľko aplikácií určených pre špecifické použitie. Webex Teams je určený na prácu v tímoch a umožňuje v rámci tímov spolupracovať na dokumentoch a zdieľať nápady prostredníctvom tabule Whiteboard.

Webex Training je ideálny na vzdialené vzdelávanie alebo školenia, kde ponúka potrebnú funkcionalitu ako sú testovanie, dotazníky a pod. Webex Events je aplikácia pre online konferencie, ktorá ponúka funkcie pre panelistov a publikum.

Home office a bezpečnosť

Do firmy a k firemným dátam v tejto dobe treba zrazu pripojiť veľký počet zamestnancov. Denne aj na Slovensku vidíme prípady firiem, ktorých VPN koncentrátory na takúto škálu neboli nikdy pripravené. Pritom konektivita z domova často neponúka takú bezpečnosť ako je to v práci, kde sú použité rôzne bezpečnostné prvky ako: firewally, IDS a IPS systémy, malware ochrana a podobne.

Cisco rieši štyri hlavé scenáre:

VPN. Existujúci zákazníci môžu bezplatne rozšíriť počet AnyConnect licencií až na maximálnu kapacitu HW platformy. Zákazníci, ktorí nemajú Cisco ASA, môžu na 90 dni získať virtuálne zariadenie ASA a využiť licencie bez obmedzenia kapacity staníc.

Cisco Umbrella. Domáci používatelia majú obmedzené znalosti z oblasti bezpečnosti. DNS bezpečnosť umožňuje veľmi rýchlo pomôcť tieto počítače zabezpečiť, tak, že sa zmenia nastavenia na DNS resolver servery. To sa dá realizovať veľmi rýchlo, ale je to mimoriadne efektívne, pretože filtrovaním a kontrolou DNS požiadaviek možno odchytiť skutočne veľa nebezpečného obsahu. IT administrátor tak má pod kontrolou počítače, tablety a ale aj mobilné zariadenia, i keď nie sú pripojené do firemnej VPN.

AMP for Endpoint. Anti-malware softvér, ktorého skúšobná verzia je opäť zadarmo a dá sa predĺžiť na 90 dní bez obmedzenia kapacity staníc. Tento softvér sa už musí nainštalovať.

DUO security. Umožňuje organizáciám overovať totožnosť používateľov pred samotným prístupom k aplikáciám pomocou viacfaktorovej autentifikácie.

Už navždy

Webex je možné použiť na rôznych zariadeniach

Webex je možné použiť na rôznych zariadeniach

Podľa všeobecného názoru sú on-line stretnutia už nevyhnutnou súčasťou našich životov. Pandémia značne urýchlila procesy digitalizácie. Aj keď sa čoskoro vrátime späť do kancelárií alebo sme sa už aj vrátili, veľká časť stretnutí sa do budúcna bude konať na diaľku – cez videokonferencie a webkonferencie. Urýchlenie digitálnej agendy firiem tiež prispeje k tomu, že zamestnanci budú môcť viacej času stráviť prácou z domu ak je to potrebné a efektívne.

Nová realita preto bude prienikom dvoch stavov – stavu tradičného, ako sme ho poznali doteraz a stavu plne teledištančného, ktorý zažívame počas koronakrízy.

Vo finále sa to v budúcnosti stretne niekde na pol ceste a na uvedené technologické nástroje sa budeme výrazne spoliehať. Firmám sa teda oplatí investovať čas a hľadať tie správne komunikačné produkty, budú ich totiž využívať aj do budúcnosti.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.