Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Viac zverejnených a jednoduchšie dostupných údajov štátu je cieľom projektu Otvorené údaje 2.0 z dielne úradu vicepremiéra Richarda Rašiho s cieľom skvalitniť a užívateľsky zjednodušiť centrálny portál otvorených dát. Dvojročný projekt v hodnote 3,5 mil. eur štartuje už na jeseň s prínosom pre podnikateľov, verejnosť i analytické útvary štátu.

„Otvorené údaje patria medzi strategické priority štátu. Podľa údajov Európskej komisie predstavuje hodnota dátovej ekonomiky v podmienkach Slovenskej republiky sumu 250 mil. eur ročne. A jedným z predpokladov zlepšovania ekonomiky a neustáleho skvalitňovania informatizácie krajiny je aj sprístupňovanie datasetov podnikateľom, verejnosti i analytickým oddeleniam jednotlivých ministerstiev, ktoré s dátami pracujú. To je dôvod, pre ktorý v rozvoji OPEN DATA pokračujeme a vypísali sme nový národný projekt“, hovorí generálny riaditeľ sekcie IT Jaroslav Kmeť.

Národný projekt zjednoduší a zautomatizuje publikovanie otvorených údajov verejnej správy. Zamestnancom verejnej správy napomôže k jednoduchšiemu a automatizovanému zverejňovaniu otvorených údajov verejnej správy, prinesie vyššiu kvalitu nimi publikovaných datasetov. Pre malé i väčšie firmy prinesie dôveryhodnejšie a kvalitnejšie údaje na vytváranie užívateľských aplikácií a v neposlednom rade aj možnosť vzniku nových softvérových firiem, zvyšovanie ziskov a rast ekonomiky. Občania získajú prístup k novým otvoreným a kvalitnejším údajom a informáciám, o ktoré nebudú musieť žiadať prostredníctvom infozákona.

„Súčasťou projektu je vytvorenie úložiska zdrojových kódov, v ktorom budú subjekty verejnej správy zverejňovať a zdieľať zdrojové kódy dodaných informačných systémov, programov a iných aplikácií, čo prinesie výrazný potenciál na úsporu verejných zdrojov“, vysvetľuje Kmeť.

Otvorené dáta sú elektronické údaje určené na ďalšie strojové spracovanie, ktoré štát voľne sprístupňuje pre tretie strany. Využívajú ich napríklad neziskové organizácie na tvorbu analýz alebo technologické startupy, ktoré na nich môžu stavať svoje aplikácie a služby. Príkladmi služieb postavených na otvorených dátach sú model cestnej siete Slovenska, platforma na analýzu nákladov mesta Prešov, Notifikátor výberových konaní (https://www.uvostat.sk/vyberovekonania), ktorý upozorní záujemcov o prácu v štátnej správe na voľné miesta, ale aj mapa zločinu (http://mapazlocinu.sk/), ktorá využíva údaje Ministerstva vnútra SR na tvorbu aktuálnych štatistík o kriminalite.

Vyzvanie na národný projekt Otvorené údaje 2.0. – Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov, v sume 3 548 634 EUR je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 22.09.2019.

Značky: