Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

„Dňa 25. augusta 1991 jeden fínsky študent verejne predstavil linuxové jadro, čiže kernel. Posuňme sa v čase o 25 rokov dopredu a iste sa nik nebude príliš škriepiť, že tým nezvratne zmenil spôsob, akým obchodné firmy začali vnímať open source,“ povedal Miroslav Kořen, regionálny manažér pre SUSE Česká Republika.

„Tým študentom bol samozrejme Linus Torvalds a človek sa nemôže ubrániť otázke, či si vôbec uvedomil, aký dopad to bude mať na tvár technologického prostredia. Stačí preskúmať niektoré z obecne dostupných štatistík o Linuxe a získate dostatok jasných podkladov o tom, akú zásadnú úlohu zohráva Linux v podpore všadeprítomne prepájaného sveta v akom dnes žijeme,“ dodává Kořen.

Jedna z takýchto štatistík uvádza, že Linux je operačným systémom, na ktorom beží viac než 95% z jedného milióna najväčších domén. Ďalej si predstavte, že vyše 80% chytrých telefónov používa systém Android (ktorý je založený na linuxovom jadre). Znamená to, že milióny ľudí na celom svete už používajú odvodeninu Linuxu bez toho, aby si to uvedomovali.

Existujú myriady správ a dokumentov o prieskumoch, ktoré ilustrujú dopad Linuxu na počítačový svet. Napríklad aj nedávna správa spoločnosti Forrester pojednáva o tom, ako pomohol open source položiť základy pre digitálnu transformáciu firiem naprieč priemyselnými sektormi. Nebyť popularity podpory, ktorú si získal Linux v kritickom zlomovom bode v histórii ICT, mohlo byť dnes všeličo inak.

„Softvér založený na open source už nie je výlučnou doménou technologických nadšencov, ktorí hľadali bezplatnú (a ľahko prispôsobiteľnú) alternatívu k proprietárnemu softvéru. Namiesto začali toho podniky open source široko prijímať ako bezpečný a cenovo výhodný spôsob akým zvládnuť technologické nároky digitálnej éry.“

Nie je to tak dávno čo sa tradicionalisti obávali hoc len myšlienky, že by open source softvér mohol poslúžiť ako nosný základ pre aplikácie, ktoré za žiadnych okolností nesmú zlyhať. A napriek tomu len veľmi málo firiem nemá svoje zásadné systémy postavené aspoň na niektorej z jeho foriem. Navyše IT lídri, ktorí boli až príliš ochotní presadzovať proprietárne systémy, zmenili svoj strategický prístup a zapracovali open source ako nevyhnutnú súčasť ich softvérových vrstiev.

„Flexibilita akú poskytuje open source, čo je jeden zo základných princípov na ktorom stojí Linux i jeho odvodené variácie akou je SUSE, znamená, že v budúcich mesiacoch a rokoch bude pre firmy ešte nepostrádateľnejším. Používateľom ponúka dokonalý spôsob ako vytvárať vzájomne spolupracujúce systémy. Jedným z rysov tohto princípu je, že sa inovácie stali základom organizačnej stratégie skôr než by uviazli v močiaroch detailov ako by sa integrácia softvéru mohla uskutočňovať účinnejšie.“

Miroslav Kořen je presvedčený, že toto je pre open source softvér ešte vzrušujúcejšia cesta vývoja.

„Vzhľadom k tomu, ako prestupujú technológie prakticky každý aspekt našich profesijných (i osobných) životov možno očakávať, že hlavné oblasti výpočtových technológií – akými sú ukladanie dát, cloudové aplikácie a ďalšie – budú podporovať ešte vo väčšej miere prijímanie open source riešení. Pripime na ďalších 25 rokov a nech nezostane len pri nich!,“ dodal nakoniec Miroslav Kořen.

Značky: