Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Do redakcie sme dostali otvorený list Ministrovi školstva SR od prezidneta ITAS. List zverejňujeme v plnom znení.

Vážený pán minister,

Téme vzdelávania sa v IT Asociácii Slovenska venuje prvý viceprezident Mário Lelovský. V poslednom roku sa v rámci svojich aktivít intenzívne venoval aj situácii na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU).

Postupne sa posunul z pozície toho, kto sa snaží konštruktívnymi návrhmi zmieriť rozhádané strany na fakulte a hľadá riešenia až do pozície člena Správnej rady STU, ktorý sa vzhľadom na vývoj situácie k dianiu na fakulte vyjadruje kriticky, kladie pre mnohých nepríjemné otázky a dožaduje sa odpovedí a konkrétnych krokov zo strany vedenia fakulty a univerzity.

V aktuálnej situácii a po avizovanom odchode 26 pracovníkov z FIIT STU považujem za dôležité vstúpiť do diskusie aj ja.

Prvým dôvodom je, že FIIT STU prestáva napĺňať očakávania, ktoré od nej IT firmy, ale aj celá spoločnosť majú. Viaceré firmy rozbehli spoločné projekty, v ktorých hrajú kľúčovú rolu pracovníci, ktorí aktuálne hromadne opúšťajú fakultu. V našich firmách praxujú študenti, o ktorých nevieme, či vôbec plánujú ostať na Slovensku. Nevieme, ako negatívne sa aktuálna situácia odrazí na medzinárodnej spolupráci či na výmenných pobytoch Erasmus+ a ďalších.

Vyjadrenia, že fakulta si bude naďalej plniť svoje povinnosti zo zákona, sú pre nás ako zástupcu významnej časti IT sektora na Slovensku, pod ktorým sú združené IT firmy zamestnávajúce takmer 30-tisíc ľudí v pracovných pozíciách s vysokou pridanou hodnotou, nezaujímavé a nedostatočné. Obzvlášť v situácii, keď denno-denne prízvukujeme nedostatok kvalifikovaných IT profesionálov na našom pracovnom trhu.

Ako veľké riziko taktiež vnímame ďalší pokles počtu kvalitných absolventov informatiky. Tí z FIIT STU patrili k najlepším. Teraz sa dozvedia zlú správu: fakulta, na ktorú sa svojho času prihlásili, bude od septembra úplne iná. Väčšina učiteľov bude nahradená niekým iným a nikto nevie, kým. Fakulta, ktorá si 15 rokov budovala svoju prestíž, sa zásadne zmení. Nie som si istý, či to budú pozitívne zmeny.

Nedá sa donekonečna opakovať, že je všetko v poriadku a myslieť si, že študenti, ktorým to hovoríme, sa nebudú cítiť oklamaní. Situáciu vnímajú mimoriadne citlivo a záleží im na tom, na akej škole budú študovať. Práve preto sa na FIIT STU prihlásili. Som presvedčený, že rovnako to budú vnímať aj ich rodičia.

Vážený pán minister, zvážte prosím, či by sa aktuálna situácia ešte nedala zvrátiť. Očakával by som, že sa o to môžu postupne pokúsiť dekan FIIT STU, rektor STU, alebo Vy z Vašej pozície šéfa rezortu školstva.

A možno sa ukáže, že systém je natoľko rigidný, že sa nepodarí urobiť nič, čo by viedlo k žiadúcej náprave súčasného nevyhovujúceho stavu.

Pán minister, každý, kto bol niekedy v živote v manažérskej funkcii, vie zhodnotiť, že systém riadenia vysokých škôl je chybný a z hľadiska potrieb Slovenska neudržateľný. Dovoľujem si Vás požiadať o Vaše angažovanie sa nielen pri riešení akútnej situácie na FIIT a na STU, ale aj pri príprave a implementácii nového systému riadenia a financovania vysokého školstva na Slovensku.

S úctou,
Emil Fitoš prezident IT Asociácie Slovenska

Značky: