Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

P3 Logistic Parks, popredná developerská spoločnosť a dlhodobý vlastník logistických parkov v Európe, prevzala areál bývalých kasární Großauheim v Hanau od Inštitútu pre federálne nehnuteľnosti (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben). P3 vybuduje rozsiahly areál dátového centra, P3 Datacenter Hanau, na ploche 250 000 m². Pri jeho projektovaní hrala ústrednú úlohu ochrana klímy a energetická účinnosť. Areál bude vybudovaný a prevádzkovaný trvalo udržateľným spôsobom a zásobovaný 100-percentnou zelenou elektrickou energiou.

Výstavba areálu bude prebiehať postupne v niekoľkých etapách. V priebehu desiatich rokov dôjde k postaveniu minimálne ôsmich modulov dátového centra so zastavanou plochou približne 200-tisíc metrov štvorcových. Ide o takzvaný „brownfield“ projekt, v rámci ktorého P3 zlikviduje environmentálnu záťaž v areáli bývalých kasární v Großauheime, ktorý je prázdny už od roku 2008, odstráni existujúce stavby, zrecykluje súčasný fond budov a materiály použije na zemné práce.

Pre areál dátového centra sa plánuje prípojka s kapacitou 180 megawattov. Pre udržateľnosť prevádzky sa spoločnosť P3 dohodla s mestom Hanau na cieľoch udržateľnosti a zaviazala sa k ich realizácii. Hovoríme tak o kompletnom zásobovaní P3 Datacenter elektrickou energiu z obnoviteľných zdrojov, a to už pri uvedení prvého modulu do prevádzky. Osobitná pozornosť sa bude venovať aj energetickej účinnosti a vyrovnávaniu a znižovaniu emisií CO2. Preto budú mestu, okrem iného, každoročne zasielané príslušné údaje a spotreba všetkých zdrojov sa bude monitorovať prostredníctvom systému energetického manažmentu.

Spoločnosť P3 bude realizovať aj opatrenia na ochranu živočíšnych druhov, aby ochránila lokálnu flóru a faunu. Tie zahŕňajú vytvorenie kompenzačných oblastí a premiestnenie zvierat, ktoré potrebujú ochranu. P3 vytvorí aj ďalšie vhodné biotopy, ako sú napr. veže na hniezdenie dážďovníkov a hniezdiská pre netopiere, a vysadí v mieste projektu zeleň.

Soenke Kewitz, výkonný riaditeľ P3 Logistic Parks Nemecko, povedal: „Rozmach elektronického obchodu a rastúci podiel práce na diaľku čoraz viac potvrdzujú dôležitosť dátových centier pre nás všetkých. Bez nich nie je možná ďalšia digitalizácia a potreba uspokojiť tento dopyt formou zelenej alternatívy je obrovská. Sme veľmi radi, že môžeme v P3 Datacenter Hanau v úzkej spolupráci s mestom priniesť takéto riešenia pre budúcnosť.“

Claus Kaminsky, primátor mesta Hanau, povedal: „Premena bývalých kasární Großauheim na areál dátového centra, ktorý je podľa medzinárodných štandardov naozaj rozsiahly, pre nás predstavuje ústredný bod realizácie našej stratégie dátových centier. Spoločný rozvoj a záväzné definovanie cieľov udržateľnosti nad rámec všeobecne akceptovanej úrovne – napríklad polovicu energie budú dodávať miestne obnoviteľné zdroje – bolo pre nás obzvlášť dôležité, a to aj vzhľadom na veľkosť areálu v jeho konečnej podobe.“

V areáli sa zároveň plánuje výstavba kombinovanej teplárne a elektrárne od Gemeinschaftskraftwerk Hanau GmbH und Co. KG. Tým sa od roku 2024 zabezpečí zásobovanie okresu Hanau diaľkovým centrálnym vykurovaním šetrným ku klíme, a to potom, ako prestanú platiť zmluvy na dodávku s elektrárňou Staudinger. Miestny sieťový prevádzkovateľ Hanau Netz GmbH buduje na mieste projektu trafostanicu.

Semir Selcukoglu, vedúci Datacenter oddelenia v P3 Logistic Parks, povedal: „Náš projekt v Hanau bude jedným z najväčších areálov dátových centier v Európe. Motivujúca otázka, ktorej sme počas prípravy projektu čelili, bola: Ako môžeme zosúladiť prevádzku rozsiahleho dátového centra s výzvami spojenými so zmenou klímy? Som obzvlášť hrdý na to, že sme v rámci dialógu s mestom Hanau našli riešenia, ktoré určujú budúce trendy. S veľkým očakávaním sa teším na ďalší rozvoj tohto projektu s rozlohou rovnajúcou sa 35 futbalovým ihriskám, ktorý bude celý poháňaný výhradne zelenou elektrinou. Projekt nebude mať žiadny negatívny vplyv na ďalší záber pôdy v oblasti Rýn-Mohan, keďže ide o uzatvorený areál, ktorý sa už predtým využíval na vojenské účely.“

Claus Niebelschuetz, vedúci predaja Inštitútu federálnych nehnuteľností, povedal: „Výstavba parku P3 Datacenter Hanau v areáli bývalých kasární Großauheim je výsledkom spolupráce medzi spoločnosťou P3 Logistic Parks, Inštitútom pre federálne nehnuteľnosti a mestom Hanau. Ide o ďalší dôležitý krok v procese revitalizácie mesta Hanau, v rámci ktorého bývalé nehnuteľnosti využívané americkou armádou postupne dostávajú civilné, na budúcnosť orientované využitie.“

Rozvoj areálu dátového centra je špekulatívny. Koncepcia využitia bola navrhnutá pre etablovaných prevádzkovateľov dátových centier v pozícii nájomcov. Samotné mesto Hanau predstavuje obzvlášť atraktívnu lokalitu vďaka jeho blízkosti k internetovému hubu DE-CIX vo Frankfurte. Spoločnosť P3 podporovala pri sprostredkovaní kúpy nehnuteľnosti medzinárodná realitná poradenská spoločnosť CBRE, divízia A&T Industrial & Logistics, ktorú vedie Rainer Koepke, a právne poradenstvo jej pri kúpe poskytovala právnická firma Noerr vedená Dr. Alexandrom Jäneckeom a Dr. Timom Behrensom.

Značky: