Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Celkové tržby v zábavnom priemysle a médiách vo svete narastú v nominálnej hodnote o 4,4 % v najbližších piatich rokoch z pôvodných 1720 mld. dolárov na 2140 mld. dolárov podľa štúdie poradenskej spoločnosti PwC Global entertainment and media outlook 2016–2020.

Je to spomalenie oproti minulému roku z úrovne rastu vo výške 5,5 %. V najbližších piatich rokoch bude zábavný a mediálny priemysel zaostávať za celkovým rastom svetovej ekonomiky. Detailnejší pohľad však ukazuje, že médiá a zábava sú dynamické brandže s rôznymi segmentmi a so schopnosťou udržateľne rásť. Celkový rast neplatí rovnako pre všetky segmenty týchto odvetví, sú tu oblasti, ktoré dokážu výrazne rásť. Dramatické poklesy v niektorých segmentoch a stagnácia v ďalších sú kombinované so silným rastom v rýchlo rastúcich krajinách, regiónoch a segmentoch.

V 36 krajinách z 54 zapojených do štúdie Outlook spoločnosti PwC médiá a zábavný priemysel rastú rýchlejšie než HDP danej krajiny a to viac ako dvojnásobným tempom. Venezuela je na čele tohto rebríčka, tržby týchto dvoch odvetví predbehli rast HDP o viac ako 14 percentuálnych bodov. Veľmi dynamicky rastú tieto brandže aj v Brazílii, Pakistane a Nigérii.

Modely správania sa menia na viacerých úrovniach

Najrýchlejšie rastúci segment globálne bude v najbližších piatich rokoch internetová reklama s rastom na úrovni 11,1 % v poradí pred internetovým pripojením na úrovni 6,8 %. Oproti tomu tržby z vydávania magazínov a novín budú klesať aj keď medzi krajinami sú veľké rozdiely. V Severnej Amerike ide o pokles 3,1 % a v  Indii o rast na úrovni 2,7 %.

Neustály presun tržieb

Zásadné zmeny v modeloch spotrebiteľského správania budú naďalej pokračovať. Tržby sa neustále presúvajú z vydavateľského biznisu do videa a internetového biznisu, najmä do monetizácie dát o spotrebiteľoch a do služieb šíriacich obsah na internete priamo zákazníkom. Biznis modely priameho doručovania obsahu zákazníkom na internete majú silnú pozíciu, zatiaľ čo výdavky na internetové pripojenie vrátane mobilných dát konkurujú objemom reklame. Toto vytvára živnú pôdu pre nových hráčov na trhu, pričom tradiční hráči môžu tiež obsadiť nové trhy a segmenty ako sú služby priameho doručovania obsahu na internete alebo nové e-commerce služby.

„Firmy v zábavnom priemysle a médiách čelia globálnemu a komplexnému prostrediu, kde každý trh má svoju dynamiku formovanú lokálnymi faktormi od demografie, cez preferencie obsahu,  infraštruktúru a regulácie. Aby firmy dokázali vidieť v tomto zdanlivom chaose príležitosti na rast, potrebujú porozumieť ešte lepšie ako kedykoľvek predtým, aké sily hýbu trhom na lokálnej úrovni. Pokiaľ pochopia, čo je motorom rastu, môžu aj noví aj tradiční hráči na trhu premeniť tieto dynamické zmeny na rast,“  hovorí Deborah Bothun, PwC Global Entertainment and Media Leader.

Päť kľúčových trendov uprostred zásadných zmien  

  1. Demografia: Mladí ľudia budú motorom rastu

Trikrát rýchlejšie rastú tržby v médiách a zábavnom priemysle v 10 krajinách s najnižším priemerným vekom obyvateľstva než v 10 krajinách s najvyšším priemerným vekom bez ohľadu na úroveň ekonomiky. Analýza dokazuje jednoznačnú koreláciu medzi populáciou pod 35 rokov a rastom tržieb v týchto odvetviach. Podiel mladých ľudí sa ukazuje ako najdôležitejší faktor rastu tržieb v médiách a v zábavnom priemysle vo svete.

  1. Konkurencia: Obsah stále rozhoduje

Vo svete kde Netflix dokáže vstúpiť na trhy v 130 nových krajinách za jeden deň, je ľahké tvrdiť, že obsah je globálne homogénny. Ale obsah je redefinovaný pod tlakom globalizácie a lokalizácie súčasne. Zatiaľ čo veľký podiel tržieb v odvetví rastie viac globálne, obsah a kultúra zostávajú vytrvalo lokálne.

  1. Spotreba: Radosť z balíkov

Schopnosť spotrebiteľov nadizajnovať si vlastné mediálne menu je jeden z najsilnejších trendov, ktorý sa šíri a zásadne ovplyvňuje biznis v médiách a zábave. Koniec éry balíkovania služieb je v nedohľadne, hoci video a služby káblovej televízie v minulosti spomalili, teraz sa vracajú späť s ponukou obsahu na integrovanej báze na viacerých nosičoch – TV, PC, laptopoch, tabletoch a smartfónoch.

Ako rastie záujem o tieto nové balíky, masové digitálne služby priamo doručované na internete zákazníkom budú postupne absorbované do súhrnných ponúk, ktoré budú pripomínať tradičné analógové balíky,  ale budú cenovo flexibilnejšie a budú sa môcť využívať v celom spektre zariadení nielen mobilných. Keď k tomu príde, konkurenčný súboj sa posunie na vyššiu priečku, kde budú telekomunikační, technologickí hráči a káblové televízie bojovať o distribučné kanály.

  1. Geografia: Rastúce trhy

Všeobecne majú firmy v mediálnom a zábavnom biznise iné očakávania od rozvinutých trhov (slabý rast, nízka úroveň regulácie, ľahký prístup na trh) a iné od rozvíjajúcich sa trhov (rýchly rast, vysoká regulácia, ťažší prístup na trh). Ale dynamika vývoja sa mení tak rýchlo ako rozklad trhu tlačí na rozvoj iných foriem tak, že v jednom regióne vidíme veľmi rôzny vývoj. Napríklad na tak rýchlo rastúcich trhoch akými sú India, Indonézia a Peru nájdeme nulový rast až pokles. Firmy v týchto odvetviach sa musia sústrediť na absolútny a najväčší dolárový rast aký je v USA a v Číne.

  1. Biznis modely: Transformácia s dôverou

Na dnešných trhoch pôsobia aj technologické firmy, ktoré sa snažia stať sa poskytovateľmi hybridného obsahu a tiež tradiční vydavatelia rozvíjajúci sa s cieľom stať sa hybridnými technologickými firmami. Nástup technológií a digitalizácie pôsobí ako odstredivá sila – rozpadávajú sa vzťahy, tlaky veľkých hráčov silnejú, širšie definovaní hráči uvoľňujú cestu malých špecialistom a tak môžu pohotoví konkurenti poraziť úradujúcich hráčov. Pre úradujúce reklamné agentúry sa otvára príležitosť preorientovať sa a zvýšiť svoju hodnotu na trhu zavádzaním moderných nástrojov – programmatic, využívanie dát, analytika, agregácia dát a natívny obsah – a tak vytvoriť novú “super” agentúru.

Rýchla schopnosť sa zorientovať a lokálny prehľad sú najdôležitejšie pre nový biznis

Na pozadí týchto piatich trendov, firmy potrebujú mať rýchlu schopnosť reagovať a lokálny prehľad, aby dokázali nájsť hodnotu a maximalizovať rast. Deborah Bothun sumarizuje: „Uprostred stále viac rôznych a mnohotvárnych podmienok na trhu médií a zábavy, sa firmy učia na svojich vlastných skúsenostiach a usilujú sa si vybudovať rýchlu reakčnú schopnosť nachádzať nové ciele a obsadiť príležitosti priebežne ako sa objavujú. Aby to dokázali, musia zachytiť pozornosť zákazníkov digitálne alebo analógovo na lokálnej úrovni. Pre tie globálne firmy, ktoré v tom uspejú, je príležitostí na rast veľmi veľa.“

Značky: