Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V súvislosti s integráciou spoločností GfK v Českej republike a na Slovensku dochádza ku zmene vo vedení spoločností GfK Czech a GfK Slovakia. Ich generálnym riaditeľom bol vymenovaný Tomáš Drtina, ktorý doteraz pôsobil ako Managing Partner INCOMA GfK a teraz bude zodpovedať za riadenie všetkých troch spoločností. 
„Nové usporiadanie prinesie mnoho výhod nielen nám, ale predovšetkým našim klientom. Umožní nám využiť veľa synergií, predstaviť trhu nové unikátne výskumné produkty a integrované riešenia a tiež, samozrejme, ďalej zvýšiť kvalitu poskytovaných služeb. Máme radosť, keď na základe našich odporúčaní naši klienti robia kroky, ktoré následne vedú k posilneniu ich pozície na trhu,“ hovorí Tomáš Drtina.
Spoločnosti GfK a INCOMA pôsobia na českom trhu od roku 1991. Už v deväťdesiatych rokoch realizovali mnoho spoločných projektov. V roku 2000 došlo ku kapitálovému vstupu GfK do firmy INCOMA. Medzinárodná skupina GfK na trhu funguje dlhodobo (od roku 1934). GfK pôsobí vo viac ako 100 krajinách a pracuje pre ňu 13 000 zamestnancov, expertov s odbornými znalostmi, ktorí odhaľujú na základe dát z výskumu obchodné príležitosti, a svoje znalosti premietajú nielen do lokálneho, ale aj do mezinárodného klientskeho prostredia.

Značky: