Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Menšie podniky sú v porovnaní s veľkými firmami zraniteľnejšie a citlivejšie na rôzne externé vplyvy.

Prebytok likvidity na trhu pre nich automaticky nemusí znamenať aj úpravu rizikových prirážok, a teda zvýšenie dostupnosti úverov. S naštartovaním ich investícii má pomôcť Junckerov plán. ČSOB sa do neho zapojila ako prvá komerčná banka na Slovensku a tento týždeň spustila predaj zvýhodnených úverov z programu COSME.

„Veľký počet malých firiem spravidla zanikne v priebehu 3 až 5 rokov od štartu. Pre banky sú preto menšie podniky prirodzene rizikovejšie. Nezriedka nemajú ani dostatočný majetok, ktorý by mohol byť zárukou za úver. Ich úspech často napriek dobrým nápadom stojí a padá na financiách. Na druhej strane, nesú zodpovednosť za tri štvrtiny pracovných miest na Slovensku a ich podpora je preto kľúčová,“ vysvetľuje člen predstavenstva ČSOB pre retailové a privátne bankovníctvo Juraj Ebringer.

So zvyšovaním dostupnosti úverov pre malé a stredné podniky pomáhajú záručné programy Európskeho investičného fondu (EIF). Nástroje zdieľaného rizika banke umožňujú sčasti uvoľniť úverové podmienky, avšak pri zachovaní obozretnej úverovej politiky. Úver je pre klienta vďaka tomu dostupnejší. O úver môžu požiadať klienti patriaci do skupiny mikro, malých a stredných podnikov.

ČSOB sa ako prvá komerčná banka na Slovensku zapojila do systému podpory pre malé a stredné podniky z Európskeho fondu pre strategické investície. Vďaka zárukám EIF z programu COSME môže poskytnúť pre 5800 podnikateľov na Slovensku výhodnejšie financovanie v objeme až 100 miliónov eur.

„Vďaka úverom so zárukami z programu COSME môžeme pre malé a stredné podniky uvoľniť úverové podmienky napríklad vo forme zníženia úrokovej sadzby alebo rozloženiu úveru na dlhšie obdobie splácania a zníženiu splátok,“ zdôrazňuje Juraj Ebringer.

Výhody úveru z programu COSME:

  • úvery na financovanie prevádzkových aj investičných potrieb,
  • zníženie úrokovej sadzby,
  • výška úveru až do 500.000 eur,
  • možnosť rozložiť splátky až na 15 rokov,
  • zvýšenie nezabezpečenej časti úveru
  • vyššie povolené LTV pri zabezpečených úveroch.

 Typy úverových programov s podporou EU

Podnikateľ si môže vybrať typ produktu v závislosti od jeho aktuálnych potrieb. Ak má záujem o nákup nehnuteľnosti, strojov, či zariadení, odporúčame investičný úver.  Ak potrebuje riešiť krátkodobé záležitosti, akými sú napríklad nákup zásob či materiálu, k dispozícii je prevádzkový, kontokorentný úver.

ČSOB týmto nadväzuje na úspešnú spoluprácu s EÚ, keď v rokoch 2013 až 2016 podporila prostredníctvom zvýhodnených úverov podniky tvoriace viac ako 10 tisíc pracovných miest. Podpora smerovala predovšetkým do regiónov s vyššou nezamestnanosťou.

Značky: