Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

IT správe dát a licencovaným softvérom, zdá sa, slovenskí podnikatelia neprikladajú dostatočnú pozornosť.

Pritom konateľom firiem, ktoré porušujú zákon a pracujú s nelicencovaným softvérom hrozí v zmysle § 283 Trestného zákona trest odňatia slobody až do výšky  8 rokov. Toto si neodpykajú IT správcovia,  ale spravidla samotný majiteľ, preto je výhodnejšie zákon dodržiavať. Navyše okrem trestu bude musieť firma nahradiť spôsobenú škodu a softvér zlegalizovať. Pri tom všetkom podnikanie neprosperuje, prebiehajú kontroly obsahu počítačov, firma má obmedzený chod a produktivita práce klesá.

Otvorené dvere kybernetickému útoku

Ďalším rizikom, ktoré si na seba podnikatelia nelicencovaným softvérom berú, je možnosť straty dát a bezpečnostné riziká malvéru. IT odborníci varujú, firmy sa stávajú terčom kybernetických útokov a ani najlepšie opatrenia nemôžu ochrániť citlivé podnikateľské dáta, ak sú napadnuteľné kvôli nelicencovanému softvéru.  Za okamih môžete, a to bez akéhokoľvek varovania, stratiť zoznam spotrebiteľov, tabuľky s údajmi spotrebiteľského správania, marketingové správy, subdodávateľskú alebo akúkoľvek inú obchodnú dokumentáciu.

„Rôzne štúdie preukazujú, že čím viac nelicencovaného  softvéru sa v danej krajine používa, tým je výskyt malvéru vyšší. Kybernetické útoky sú nebezpečné, následky zničujúce a ich odstraňovanie alebo oprava dát, ak sa vôbec podarí urobiť, je náročná na čas i financie. Z poslednej IDC štúdie vyplýva, že v roku 2015 bolo až 36% softvéru na Slovensku používaného nelegálne, pričom priemer v EÚ je na úrovni 29%.S poklesom používania nelicencovaného  softvéru sa však preukázateľne znižuje aj riziko kybernetických útokov“ dodáva JUDr. Adriana Tomanová, zástupkyňa BSA | The Business Software Alliance na Slovensku.

Software Asset Managementu (SAM)

Pre mnohé podniky 21. storočia predstavuje dodržiavanie zákona a správa softvérového majetku konkurenčnú výhodu. Nech je podnikanie akokoľvek malé, každý si vie v ňom zabezpečiť kontrolu legálnosti softvéru a nepotrebuje pri tom byť IT odborníkom. Existujú jednoduché kroky, ktoré si môže dovoliť každá spoločnosť a ktoré zabezpečia správnosť softvérového licencovania. Patrí k nim zavedenie politiky používania výhradne legálneho, licencovaného softvéru a vedenie podrobnej evidencie. Spoločnosti by tiež mali zvážiť zavedenie priamych programov na správu softvérového majetku, ktoré spĺňajú medzinárodné uznávané kritériá. BSA| The Business Software Alliance, ktorá združuje popredných svetových výrobcov softvéru všetkým odporúča pravidelne kontrolovať legálnosť používaného softvéru. Kontroly by mali byť vedené formu interných auditov používaného softvéru, takzvaný Software Asset Management resp. spoločnosťami, ktoré vedia vykonať takúto správu softvérových licencií.

Značky: