Disky by ste mali ihneď odpojiť od internetu.

Firma, ktorú dobre poznáte a jej disky používate ako interné či externé. V rámci externých máte na výber modely s USB rozhraním ale aj so sieťovým do portu LAN. Podľa webu

ArsTechnica je práve táto modelová séria My Book Live a Live Duo postihnutá aktuálne neznámou chybou. Používa finálny firmvér ešte z roku 2015. WD hovorí o napadnutí škodlivým softvérom.

Chybu hlásia používatelia, ktorí zostali prekvapení zo straty dát. Podľa slov niektorých sa disk nepoužíval ani dáta nikto vedome nezmazal. Napriek tomu, keď sa disk prihlásili, zostal úplne prázdny. Situácia sa podobá na resetovanie na továrne nastavenia. K situácii sa vyjadrila aj technická podpora WD.

Od jedného používateľa sa objavil tento výpis:

Jun 23 15:14:05 MyBookLive factoryRestore.sh: begin script:
Jun 23 15:14:05 MyBookLive shutdown[24582]: shutting down for system reboot
Jun 23 16:02:26 MyBookLive S15mountDataVolume.sh: begin script: start
Jun 23 16:02:29 MyBookLive _: pkg: wd-nas
Jun 23 16:02:30 MyBookLive _: pkg: networking-general
Jun 23 16:02:30 MyBookLive _: pkg: apache-php-webdav
Jun 23 16:02:31 MyBookLive _: pkg: date-time
Jun 23 16:02:31 MyBookLive _: pkg: alerts
Jun 23 16:02:31 MyBookLive logger: hostname=MyBookLive
Jun 23 16:02:32 MyBookLive _: pkg: admin-rest-api

Nateraz je najbezpečnejšie a najistejšie riešenie odpojiť disk od siete. Pokročilí používatelia si s ním poradia a v routery budú môcť vyhradiť disk bez prístupu na internet, len v lokálnej sieti.

Ak máte potrebu pristupovať na dáta, je tu možnosť odpojiť celý router od internetu a dáta si z disku stiahnuť. To za predpokladu, že váš ešte nebol napadnutý, ak vychádzame zo správy WD a jej zmienke o škodlivom softvéri.

Titulný obrázok: Elocrolado

Zdroj: ArsTechnica

Prečítajte si aj:

Western Digital prináša rad 4TB prenosných externých SSD diskov

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.