Dnes nás čaká na majstrovstvách Európy vo futbale zápas s Anglickom, ale ako sú na tom krajiny hrajúce na šampionáte z pohľadu insolvencií firiem? 

Podľa nadnárodnej spoločnosti Coface, globálneho lídra v manažovaní kreditného rizika firiem, má spomedzi krajín najlepšiu morálku firiem v platení pohľadávok Švédsko, Švajčiarsko, Nemecko a Rakúsko. Všetky štyri krajiny majú hodnotenie rizika insolvencií firiem so známkou veľmi nízke. Pre Slovensko platí hodnotenie A3, čo je akceptovateľné riziko. Hoci každý má svojich favoritov na výhru šampionátu, z pohľadu pokroku v manažovaní pohľadávok má Coface z prítomných krajín na EURO 2016 svojich 5 favoritov:

Favoriti Coface

Nemecko – Kondícia nemeckej ekonomiky je na nezaplatenie. Úrokové sadzby na 10-ročných štátnych dlhopisoch by mohli byť dokonca tento rok záporné.

Belgicko – Belgicko prekvapuje rovnako. Za posledných desať rokov dosiahlo priemerný rast ekonomiky vo výške 1,2 %, čo je hneď za  nemeckým rastom 1,4% a tiež nad priemerom rastu eurozóny 0,8 %.

Francúzsko – Krajina sa zrejme vracia do formy. Za prvý kvartál tohto roka dosiahla od roku 2008 najvyšší rast investícií – medziročne o 2,3 %.

Španielsko – Firmy začínajú dostávať chuť na investovanie. Výrobná kapacita v prevádzke (menej ako 75 % v roku 2014) by mala vzrás tento rok na 78 %, čo už sa približuje hviezdnym rokom spred krízy, kedy to bolo v priemere 81 %.

Anglicko – Spojené kráľovstvo sa síce dištancuje od cieľov EÚ, no priemerný deficit ekonomiky od roku 2008 vo výške -7 % by mal viesť k vyššiemu rastu. Na druhej strane, treba upozorniť aj na silnú vnútornú nerovnováhu.

Pozn.: Coface posudzuje riziko krajiny meraním priemernej miery nesplácania zo strany podnikov v danej krajine v rámci svojich obchodných operácií v krátkodobom horizonte. Netýka sa to štátneho dlhu. Aby Coface určila riziko krajiny, hodnotí výhľad krajiny z ekonomickej, finančnej a politickej stránky v spojení s platobnými skúsenosťami Coface a vyhodnotením podnikateľskej klímy.

Coface hodnotí úroveň rizika v siedmich stupňoch: A1, A2, A3, A4, B, C, D, teda od veľmi nízkeho rizika (A1) po veľmi vysoké riziko (D) a prípadný posun hodnotí pozitívnym alebo negatívnym výhľadom.

Šampionát EURO 2016 a rating insolevencií zúčastnených krajín_web2016_3_nowat

Značky: