Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenské firmy kopírujú celosvetový trend a častejšie využívajú benefity online systémov. Z pohľadu odborníkov sú takéto možnosti pre firmy v čase pandémie flexibilnejšie, ale hlavne bezpečnejšie ako vlastná IT infraštruktúra. Poskytovatelia týchto služieb tiež reagujú rýchlo. Asi najväčšou inováciou prešli aplikácie a programy slúžiace na prezentovanie a online stretnutia. Na čo by sa teda mali firmy sústrediť a na čo si dať najväčší pozor?

Čo znamená pandémia a prechod na home office pre informačné systémy firiem?

Pandémia bola prekvapivým momentom pre biznis sektor aj po technickej stránke. Veľa spoločností nemalo prispôsobenú infraštruktúru na masívnejšie využívanie práce z domu. Zamestnanci pracujú prevažne na stolových počítačoch a informačné systémy mali firmy dostupné častejšie na vlastnej infraštruktúre. “Ak chceli umožniť zamestnancom pracovať aj z domu, v praxi to znamenalo rýchlu výmenu hardvérovej výbavy a zabezpečenie tzv. VPN konektivity, čiže vzdialeného prístupu, a konfigurovanie notebookov na tento režim. V druhom prípade firmy urýchlili plánovaný prechod na využitie cloudových služieb, ktoré sú dnes trendom, ale aj budúcnosťou pre flexibilnú operatívu v biznise ako takom,” hodnotí Peter Gajdošech, odborník na informačné technológie zo spoločnosti Solitea.

Prenajímané cloudové služby sú dnes bezpečnejšie ako firemné

Peter Gajdošech odporúča, aby firmy využívali online cloudové služby: “Pridaná hodnota online cloudových služieb nie je len o flexibilite, ale dovolím si tvrdiť, že ich bezpečnosť je na vyššej úrovni, ako býva pri vlastnej firemnej IT infraštruktúre. Je štandardom, že veľký poskytovateľ tejto služby garantuje automatické ukladanie firemných údajov na dve lokality, ktoré sú geograficky natoľko vzdialené, že potenciálna prírodná katastrofa by nemala ohroziť obe lokality súčasne.”

Silné heslo je základ

V praxi tiež platí, že všetko je o ľuďoch. Preto by aj zamestnanci mali zodpovedne dbať na dodržiavanie bezpečnostných štandardov na svojej strane. Úplným základom je dostatočne silné heslo. Bezpečnosť je však výrazne vyššia pri viacfaktorovom, čiže dodatočnom overení identity nejakým iným spôsobom, napríklad jednorazovým kódom v SMS správe. Peter Gajdošech tiež odporúča: “Je dobré preveriť si, aké možnosti ponúkajú jednotliví poskytovatelia online služieb. Dnes je celkom bežné, že používateľ má možnosť nastaviť si zvýšenú mieru zabezpečenia pri prihlasovaní podľa vlastných potrieb.”

Pozor na únik citlivých údajov

Firmy, ktoré využívajú online riešenia veľkých hráčov typu Microsoft, Google či Amazon, majú o starosť menej. Zabezpečenie ich infraštruktúry vníma Peter Gajdošech ako nadštandardné. K úniku citlivých údajov z jeho pohľadu často dochádza v dôsledku slabého zabezpečenia práve lokálnej serverovej infraštruktúry voči internetovým hrozbám. Je to logické, keďže časť firemnej infraštruktúry je publikovaná práve v internetovom priestore a týka sa to, napríklad mailových DMS alebo CRM systémov.

“Ochrana citlivých údajov je pomerne špecifická téma. Nie každá spoločnosť má ochranu svojich údajov zvládnutú. Je totiž náročné aktívne monitorovať správanie zamestnancov v digitálnom priestore. Aj tu však vedia pomôcť technické smart riešenia,” hovorí Peter Gajdošech zo Solitey. Online platformy je možno nakonfigurovať tak, aby napríklad nebolo možné uložiť dokument, v ktorom sa objaví citlivý údaj. To isté platí pri mailovej komunikácii. Ak mail obsahuje zadefinovaný citlivý údaj a používateľ ho bude chcieť odoslať, systém mu to jednoducho neumožní a odoslanie mailu zablokuje. Konkrétne typy citlivých údajov sa dajú v týchto online riešeniach a aplikáciách definovať individuálne, resp. konfigurovať v rámci organizácie pre jednoduché používanie.

Online riešenia umožňujú nastaviť aj to, aby sa s firemnými dokumentmi dalo pracovať iba v priestore danej platformy. Takto nastavený systém nielenže zablokuje odosielanie dokumentu emailom, ale neumožní ani jeho uloženie na lokálny disk, jeho tlač či kopírovanie. To je obzvlášť potrebné, napríklad v čase pandémie, ak zamestnanec na prácu využíva svoje zariadenia.

Výrobcovia reagujú rýchlo

Poskytovatelia online služieb pozorne sledujú potreby bežných používateľov a svoje systémy vedia pomerne rýchlo vylepšiť. Tak je tomu aj v súčasnej situácii pandémie, kedy výrobcovia softvérov, licencií, či aplikácií zaviedli množstvo nových funkcií. “Asi najväčším rozvojom prešli aplikácie a programy slúžiace na prezentovanie a online stretnutia,” hodnotí Peter Gajdošech.

Slovensko je na tom dobre

Zabezpečenie údajov v online priestore je za posledné roky na vysokej úrovni. Uvedomujú si to aj manažéri spoločností a čoraz častejšie sa rozhodujú pre cloudové riešenia. Organizácií s online systémami preto pribúda. “Je to celosvetový trend a vidíme ho aj na Slovensku. Kým v minulosti si takéto riešenia s dostatočnou ochranou mohli dovoliť prevažne veľké korporácie, dnes ich využívajú aj menšie firmy. Viacerí poskytovatelia tiež umožňujú svoje služby najprv bezplatne otestovať, kým sa firma rozhodne využívať ich,” uzatvára Peter Gajdošech zo spoločnosti Solitea.

 

Značky: