Zo súčasných  vízií a trendov predpovede vravia, že už v roku 2026 sa spojenie pokročilých generatívnych systémov umelej inteligencie so zdravotnou starostlivosťou a s postupmi na zlepšenie životnej pohody spôsobí obrovskú revolúciu v spôsobe, s akým sa ľudia budú starať o svoje zdravie.

Diagnostika na báze umelej inteligencie umožní každému lekárovi odhaliť choroby už v skorých štádiách, čo bude viesť k  personalizovanej liečbe a lepším výsledkom pacientov. Tieto diagnostické nástroje spracúvajú obrovské množstvo lekárskych snímok, záznamov pacientov a iných údajov na presné predpovede, čo umožňuje včasné zásahy a prispôsobené liečebné plány.

Operácie s asistenciou umelej inteligencie sa začnú stávať bežnou normou, budú minimalizovať ľudské chyby a urýchľovať a skracovať čas zotavenia. Robotické systémy poháňané umelou inteligenciou budú pomáhať chirurgom pri vykonávaní stále viac komplexných zákrokoch s pozoruhodnou presnosťou a kontrolou, čo bude viesť k významnému zlepšeniu výsledkov u pacientov a zníženie počtu komplikácií.

Tele-medicína a vzdialené monitorovacie riešenia, ktoré budú poháňané umelou inteligenciou, budú meniť dostupnosť zdravotnej starostlivosti, vďaka čomu sa pacientom na vzdialených miestach včasnú starostlivosť a podporu.

Nositeľné zariadenia a aplikácie poháňané AI budú viac a intenzívnejšie integrované do každodenného života, a to hlavne monitorovanie zdravia, kondície a duševnej pohody používateľov. Poskytovaním personalizovaných odporúčaní, tieto riešenia AI budú umožňovať jednotlivcom zdravšie rozhodnutia, zlepšiť duševnú odolnosť a udržiavať vyvážený životný štýl. Nositeľné zariadenia a aplikácie budú ponúkať na mieru šité cvičebné postupy, stravovacie plány a životný štýl odporúčania, ktoré vyhovujú jedinečným potrebám používateľov a pomáhajú im dosiahnuť ich fitness ciele.

V tejto novej ére veľmi precíznej zdravotnej starostlivosti a lepšej pohody budú všetci ľudia aktívnejší a informovanejší o svojom zdraví, čo vedie k zlepšeniu celkového zdravotným výsledkom, predĺženiu priemernej dĺžky života a väčšiemu zameraniu na ich prevenciu a hlavne včasnú intervenciu.

Oblasti príležitostí precíznej zdravotnej starostlivosti, (a to nielen diagnostika či personalizovaná liečba riadená umelou inteligenciou), budú môcť ešte ponúknuť :

  • sledovanie zdravia a telesnej kondície s podporou umelej inteligencie – využitie umelej inteligencie na personalizované zdravie monitorovanie, stanovovanie cieľov a využiteľné poznatky na podporu zdravšieho životného štýlu,
  • fitness a výživový tréning riadený umelou inteligenciou: nositeľné zariadenia poháňané umelou inteligenciou a aplikácie budú vedieť analyzovať osobné zdravotné údaje a poskytnúť na mieru šité cvičenie, rutiny, plány stravovania a odporúčania týkajúce sa životného štýlu, aby používateľom pomohli dosiahnuť ich fitness ciele,
  • podporu duševnej pohody pomocou umelej inteligencie: platformy poháňané umelou inteligenciou ponúknu personalizovanú podporu duševného zdravia, ako napríklad poradenstvo pri meditácii, zvládanie stresu techniky a sledovanie nálady, ktoré podporujú emocionálnu pohodu a odolnosť,
  • pohodu na pracovisku podporovanú umelou inteligenciou – implementácia riešení s umelou inteligenciou na podporu zdravia zamestnancov, produktivity a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom,
  • ergonómia a dizajn pracoviska s podporou AI: systémy AI budú môcť analyzovať pracovisko, prostredie a odporúčané ergonomické zlepšenia, čím budú podporovať zdravie zamestnancov a znižovanie rizika zranenia alebo ich preťaženia,
  • podpora rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ktorá bude riadená umelou inteligenciou: platformy AI pomáhajúce zamestnancom riadiť ich pracovnú záťaž, úroveň stresu a osobné záväzky, čím podporujú zdravšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a zvyšuje celkovú pohodu, čiže budúcnosť, v ktorej sa mnohým z nás vyhnúť sa úplne AI nepodarí.

Julo Kováč, peerIT