Nový priestor Metaverse je tu – firmy ale majú ešte veľa práce, kým budú môcť naplno využiť tento nový rozmer internetu.

Momentálne sa dá spoľahnúť na to, že metaverse si bude vyžadovať obrovské množstvo dátových centier. Pritom súčasné dátové centrá nie sú pripravené poskytovať celý rozsah požiadaviek, ktoré metaverse bude potrebovať.

Vyzerá to tak, že do roku 2025 bude globálna tvorba a reprodukcia údajov rásť ročne o 23 %. Svetové dátové centrá pritom už teraz predstavujú celé jedno percento svetovej spotreby elektrickej energie a hoci toto odvetvie dosiahlo za posledné desaťročie neuveriteľné zlepšenie efektívnosti, nie je jasné, či toto zvýšenie efektívnosti dokáže aj v nasledujúcich rokoch kompenzovať energetické nároky dátových centier. Dátové centrá potrebujú elektrickú energiu, na ktorú sa dá spoľahnúť, to je isté.

Schneider Electric
Softvérové riešenie

Ak sa k tomu pridá veľkokapacitná IT infraštruktúra potrebná na podporu metaverse, je jasné, že udržateľnosť dátových centier je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Preto by sa vedúci predstavitelia podnikov mali dôsledne zamerať na rozširovanie dátových centier. Začína to analýzou a pochopením zariadení a infraštruktúry, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke, a zavedením rámcov na meranie ich vplyvu na životné prostredie.

Schneider Electric
Schneider Electric

Pre veľké korporácie nastal čas na intenzívne investície do technológií, ktoré sú energeticky efektívne a tiež odolné. Začína sa to informovaním o svojom záväzku k programom v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (známe ESG, Environmental, Social, Governance) a následnou dlhodobou udržateľnosťou v rámci odvetvia. Napríklad spoločnosť Schneider Electric navrhuje päť kategórií, ktoré zahŕňajú 23 kľúčových metrík pre prevádzkovateľov dátových centier, ktorí sa nachádzajú v začiatočnej, pokročilej a vedúcej fáze svojej cesty za udržateľnosťou.

Mikro dátové centrá EcoStruxure

 • Mikrodátové centrum umožňuje rýchlejší, jednoduchší a nákladovo efektívnejší spôsob budovania a nasadzovania výpočtovej techniky pre Edge computing
 • Je navrhnuté tak, aby umožňovalo predinštalovanie IT zariadení zákazníkom, partnerom alebo integrátorom ešte pred odoslaním. Obsahuje kompletnú fyzickú infraštruktúru dátového centra a softvér na správu v jedinej samostatnej a bezpečnej skrini
 • Microdátové centrá sú ideálne pre aplikácie na technológií Edge a aplikácie internetu vecí, kde sú prvoradé rýchlosť nasadenia, spoľahlivosť a bezpečnosť a sú certifikované aj poprednými dodávateľmi konvergovaných a hyperkonvergovaných IT systémov.

Modulárne dátové centrá EcoStruxure

 • Modulárne dátové centrá výrazne zjednodušujú návrh a výstavbu a ponúkajú alternatívne riešenie na prekonanie tradičných výziev pri budovaní dátových centier. Je to prideľovanie priestoru, nasadenie v priemyselných prostrediach alebo možnosť rýchleho škálovania kapacity
 • Modulárne dátové centrá skracujú čas nasadenia o 50 % v porovnaní s tradičnými riešeniami a môžu byť v prevádzke do 6 až 9 mesiacov od podpísania zmluvy.

EcoStruxure IT Expert a Asset Advisor

 • Softvérové riešenie novej generácie na správu infraštruktúry dátového centra, ktoré je založené na cloude a je vhodné na správu a monitorovanie lokalít na Edge computingu. Poskytuje tiež koncovým používateľom a partnerom možnosť spravovať lokality na diaľku. Navyše umožňuje zhromažďovať a analyzovať údaje, ktoré vedú k lepšej výkonnosti a to vrátane možnosti predikcie
 • Riešenie spoločnosti Schneider Electric sa nazýva EcoStruxure IT a vytvára platformu na monitorovanie, správu a servis. Tá zabezpečuje optimálny výkon, či už ho poskytuje spoločnosť Schneider, partner alebo koncový používateľ
 • EcoStruxure IT poskytuje cloudovú správu a analýzu, ktorá umožňuje používateľom predchádzať cenovo náročným výpadkom.
 • Vďaka nasadeniu vo veľkom meradle pomáha riešiť tieto výzvy a zvyšovať efektivitu celej siete.
 • Softvér a digitálne služby EcoStruxure IT sú postavené na otvorenej a dodávateľsky príjemnej platforme novej generácie. Tá umožňuje IT profesionálom optimalizovať správu lokalít v Edge computingu znížením nákladov na služby a zmiernením rizika pri súčasnom zlepšení dostupnosti.
 • Výkonné algoritmy a odborné znalosti v oblasti IT infraštruktúry spoločnosti Schneider Electric poskytujú koncovým používateľom a partnerom detailný prehľad, nepretržité vzdialené monitorovanie a podporu priamo na mieste kedykoľvek a kdekoľvek.

Zdroje: vlastné, Schneider Electric

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.