Na Slovensko prichádza nový štandard dizajnu platobných kariet – Touch Card. Je to unikátna karta s mechanickým výrezom, ktorá umožní každému jednoduché rozoznanie jednotlivých typov kariet v peňaženke obyčajným dotykom.

Mastercard TouchCardZdroj: Touchit.sk
Mastercard TouchCard

Ide o malú zmenu, ktorá však prináša zásadný vplyv na uľahčenie každodenných platieb pre mnohých zrakovo znevýhodnených ľudí. Za vývojom tejto inovatívnej karty stojí technologická spoločnosť Mastercard. Na Slovensku bude dostupná hneď v piatich bankách: 365.bank, ČSOB, mBank, UniCredit Bank a VÚB banka.

Mastercard TouchCardZdroj: Touchit.sk
Tlačová konferencia k Mastercard TouchCard

Odhaduje sa, že na Slovensku žije až 100 000 ľudí, ktorí majú vážny problém so zrakom. Pri nakupovaní a platení sa stretávajú s ťažkosťami, ktoré sú pre ľudí bez zrakového hendikepu nepredstaviteľné. Okrem zložitého rozlišovania bankoviek pri platbe v hotovosti môže byť pre nevidiacich a slabozrakých problémom aj rozpoznanie platobnej karty spomedzi ostatnými kartami v peňaženke, prípadne rozpoznanie rozdielov medzi debetnou, kreditnou či predplatiteľskou kartou.

Mastercard TouchCardZdroj: Touchit.sk
Mastercard TouchCard

Mastercard prichádza na Slovensko s revolučným riešením, ktoré dodá zrakovo znevýhodneným ľuďom pri platení väčší pocit istoty a nezávislosti. Spolu s renomovanými partnermi navrhla tento nový globálny štandard.

Karta Touch Card je skvelým pomocníkom pre všetkých, najmä pre ľudí, ktorým spôsobuje stres rýchla orientácia v peňaženke, pričom výrazne uľahčí život ľuďom s čiastočnou alebo úplnou stratou zraku. V Mastercard sa snažíme vytvárať svet pre všetkých a poskytovať rovnaké príležitosti na využívanie možností dnešného digitálneho sveta,“ povedala na tlačovej konferencii Jana Lvová, generálna riaditeľka spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.

Mastercard TouchCardZdroj: Touchit.sk
Ivana Lvová hovorí o Mastercard TouchCard

Drobné výrezy na kratšej strane platobných kariet Touch Card umožňujú rozpoznať typ karty jednoducho po hmate a uľahčujú orientáciu v priehradkách peňaženky. Debetná karta má okrúhly výrez, kreditná karta široký hranatý a predplatená karta trojuholníkový. Karty nového štandardu Touch Card je možné používať vo všetkých platobných termináloch a bankomatoch.

Na Slovensku bude nová Touch Card dostupná hneď v piatich bankách, ktoré spolupracujú so spoločnosťou Mastercard. Ich vydanie nie je podmienené zvýšenými nákladmi a postupne sa výrez stane štandardnou súčasťou platobných kariet.

Ako sa vyjadril Tomáš Barbarič z 365.bank je najčastejším artiklom, ktorý platia bankoví klienti platobnou kartou jedlo. Top kategóriou sú aj lieky či kozmetika. Zároveň jedným z najpreferovanejších atribútov v rámci bankových služieb je jednoduchosť, ktorú očakáva približne tretina ľudí. To všetko sú potreby, ktoré sú dôležité nielen u všeobecnej populácie, ale vzhľadom na ich nevyhnutný charakter sú podstatné aj v prípade zrakovo znevýhodnených ľudí. Platobná karta Touch Card im zjednoduší doterajšie platenie a spraví bankové služby ešte o čosi dostupnejšie.

Mastercard TouchCardZdroj: Touchit.sk
Tomáš Barbarič hovorí o Mastercard TouchCard

Anna Jamborová z ČSOB hovorí, že obzvlášť v dnešnom rýchlom a čoraz digitálnejšom svete neraz zabúdame na to, že pre mnohých zostávajú aj rutinné veci stále ťažko dostupné. Karta Touch cards je prirodzené pokračovanie podpory, ktorú táto banka odštartovala vlani poskytnutím platobných terminálov pre zbierku Biela pastelka a následne v tomto roku využili ČSOB Bratislava Marathon na to, aby zviditeľnili tých, ktorí sa právom cítia často neviditeľnými – teda nevidiacich a slabozrakých.

Mastercard TouchCardZdroj: Touchit.sk
Anna Jamborová hovorí o Mastercard TouchCard

Robert Chrištof z mBank hovorí, že v mBank majú radi zmysluplné inovácie a zároveň myslia na všetkých klientov. Unikátne platobné karty Touch cards prinesú zrakovo postihnutým zákazníkom viac pohodlia, nezávislosti a  zjednodušia im praktickú stránku života. V mBank začínajú všetky platobné karty vydávať s výrezmi, takže s rozoznávaním pomocou nenápadnej hmatateľnej značky sa stretne každý klient.

Mastercard TouchCardZdroj: Touchit.sk
Robert Chrištof hovorí o Mastercard TouchCard

Zuzana Ďuďáková z UniCredit Bank povedala, že nové karty so sebou prinášajú technologické novinky s dôrazom na udržateľnosť a sú súčasťou ich hodnotovej ESG stratégie. Sú vyrobené z recyklovateľného plastu a vďaka špecifickému výrezu sú vhodné pre nevidiacich a slabozrakých.

Mastercard TouchCardZdroj: Touchit.sk
Zuzana Ďuďáková hovorí o Mastercard TouchCard

Andrea Šípošová z VÚB banky hovorí, že aj obyčajná drobnosť, ktorá môže pomôcť či už jednotlivcovi alebo skupine v každodennom bytí, má význam.

Mastercard TouchCardZdroj: Touchit.sk
TouchCard vo vyhotovení VÚB

Nový globálny štandard dizajnu platobných kariet vznikol v spolupráci s Kráľovským národným inštitútom nevidiacich (The Royal National Institute of Blind People) z Veľkej Británie, s Organizáciou služieb pre nevidiacich a slabozrakých VISIONS zo Spojených štátov a spoločnosťou IDEMIA, ktorá vyvíja aj mobilné vodičské preukazy a biometrické platobné karty.

Mastercard TouchCardZdroj: Touchit.sk
Mastercard TouchCard

Spoločnosť Mastercard okrem toho do platobných terminálov na Slovensku už niekoľko rokov postupne pridáva možnosť zvukového potvrdenia transakcie pomocou jedinečného hudobného podpisu. Vďaka tejto inovácii každý držiteľ karty Mastercard, a najmä osoby so zrakovým znevýhodnením, ľahko rozpoznajú, že ich platba bola úspešne dokončená. Na Slovensku sú už dnes desiatky tisíc bezkontaktných terminálov, ktoré potvrdzovaciu znelku Mastercard podporujú. Pri platbe inou kartou ako Mastercard tento špecifický zvukový signál nezaznie.

Zdroje: Mastercard, vlastné

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.