Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Myšlienka začlenenia nositeľných technológií do podnikovej IT infraštruktúry je diskutovaná už niekoľko rokov. Dôvodov, prečo sa tieto očakávania doteraz nenaplnila, je viac. Napriek tomu je zrejmé, že mnoho spoločností je pripravené potenciálu nositeľných zariadení využiť. Podľa prieskumu ABI Research sa počet nositeľných zariadení v roku 2021 celosvetovo vyšplhá až na 154 miliónov kusov – čo je v porovnaní s 34 miliónmi v roku 2016 markantný nárast. Rovnaká správa navyše predpovedá, že 34 percent z týchto zariadení bude využité v skladoch a výrobných podnikoch.

Autorom nasledovného komentára je Neil Bramley, B2B Client Solutions Business Unit Director of Northern Europe spoločnosti Toshiba.

Prichádza éra nositeľných zariadení

Podľa dostupných ukazovateľov by rok 2018 mohol znamenať vo využití týchto zariadení vo firemnom prostredí historický zlom. Uvedený predpokladaný nárast je dokladom toho, že vedúci pracovníci v spoločnostiach získavajú postupne dôveru vo využití potenciálu nositeľnej elektroniky a súčasne samotné zariadenia dozrievajú. Posilňujúci trh s IoT, pokroky vo vývoji Augmented Reality (AR) a blížiace sa príchod 5G, ktoré do roku 2022 bude využívať pol miliardy užívateľov, to všetko významne nahráva reálnemu využitie nositeľných zariadení.

Najvýznamnejším katalyzátorom pre rozvoj nositeľnej elektroniky môže byť práve teraz vzostup odvetvia Edge Computing. Trh IoT naberá na význame a IT manažéri rieši problematiku efektívne analýzy neustále väčších objemov dát. Edge Computing pomáha organizáciám túto výzvu vyriešiť a zároveň umožňuje využívať nové metódy zberu, analýzy a redistribúcia dát a využitie odvodené inteligencie. Optimalizované spracovanie dát znižuje záťaž využitie cloudu a používatelia môžu lepšie selektovať dáta posielané do sieťového centra. Tento postup tiež uľahčuje identifikáciu kybernetických útokov už v počiatočnej fáze s tým, že mnohé z nich zostane izolovaná od hlavného výpočtového servera. Dáta môžu byť pred odoslaním zo zariadenia Edge do jadra systému skenovaná a šifrovaná.

Vzhľadom k tomu, že stále viac nositeľných zariadení a aplikácií je vyvíjané s ohľadom na efektivitu a schopnosť v podnikaní, kľúčová úloha Edge Computing bude ďalej vzrastať. Podľa výskumov spoločností Equinix a IDC pomôže organizáciám navýšiť v najbližších piatich rokoch zisk o ďalšie 2 bilióny dolárov.

V ktorých odvetviach sa nositeľné zariadenie uplatní?

Tieto zariadenia nájdu uplatnenie najmä v priemyselných odvetviach, v ktorých zohrávajú kľúčovú úlohu mobilní pracovníci, teda v logistike, údržbe, výrobe či skladovom hospodárstve. CIO môžu nasadiť tieto zariadenia podľa vlastných konkrétnych potrieb pre zvýšenie produktivity v rámci svojej organizácie. Reálne využitie bude v každom odvetví inej, bezpečné hands-free riešenie poskytne ale vždy flexibilné možnosti podľa individuálnej problematiky.

Konkrétnym príkladom môže byť využitie pre techniky vykonávajú ročné servis priemyselných kotlov. Tí môžu vďaka inteligentným AR okuliarom vidieť v režime hands-free zobrazenie schém zapojenia a servisných postupov. V prípade potreby môžu tiež využiť softvér pre komunikáciu, vyžiadať si pomoc ďalšieho vzdialeného odborníka a vyriešiť poruchu na mieste aj cez nečakané komplikácie. V sklade zase využívajú zamestnanci už po mnoho rokov náhlavnej súpravy pre verbálnu komunikáciu a dostávajú informácie od svojich manažérov. Teraz môžu skenery v kombinácii s inteligentnými okuliarmi automaticky podávať informácie o konkrétnych položkách a všetko môže byť digitálne monitorované, čím sa znižuje pravdepodobnosť ľudskej chyby a zároveň sa zhromažďujú cenné dáta, ktoré možno analyzovať s ohľadom na zvýšenie efektivity logistiky.

Uvedené príklady demonštrujú potenciál nositeľných zariadení v priemyselných odvetviach. Podniková IT infraštruktúra, ktorá je schopná integrovať tieto technológie, a tiež postup vývoja príslušných zákazkových aplikácií pre konkrétne využitie, budú počas roka 2018 pôsobiť ako katalyzátor využitie týchto nositeľných technológií.