Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dôvera, profesionalita, diskrétnosť. Tri piliere, ktoré sú už 10 rokov neoddeliteľnou súčasťou privátneho bankovníctva ČSOB. Komplexná starostlivosť o spravovanie majetku, investičné kluby či široká ponuka produktov pod jednou strechou ČSOB Finančnej skupiny. To je len časť z toho, čo privátne bankovníctvo ponúka.

Každý úspech, služba, no najmä spokojnosť klienta sa však nedeje sama od seba, ale je postavená na ľuďoch, ich práci, snahe a nasadení. V radoch ČSOB sú kolegovia, ktorí stoja pri privátnom bankovníctve priamo od jeho zrodu. Predstavujeme vám niekoľkých z nich a ich pohľad na to, ako plynul čas.

10 rokov privátneho bankovníctva očami regionálnych riaditeľov

Dagmar Mondoková, regionálna riaditeľka Regionálnej pobočky pre privátne bankovníctvo-Bratislava ČSOB

 “Boli to roky zaujímavé, náročné ale hlavne úspešné. Za 10 rokov sme sa veľa naučili, získali sme skúsenosti a vybudovali sme si  dlhodobé vzťahy s klientmi založené na vzájomnej dôvere a spokojnosti, čo si nesmierne vážime. Sme skvelý, skúsený, stabilný tím a privátne bankovníctvo neberieme ako našu prácu ale ako životný štýl, čo hovorí za všetko. Ak chceme v tomto segmente uspieť, musíme byť flexibilní, prispôsobiť sa požiadavkám klientov, vedieť reagovať na situáciu na trhu nielen produktovo ale aj službami.”

Eduard Pollák, regionálny riaditeľ Regionálnej pobočky pre privátne bankovníctvo-Košice ČSOB

“Či teraz alebo pred 10 rokmi – všetko je postavené na klientovi. Zo začiatku to bolo najmä oslovovanie a vysvetľovanie pojmu „privátne bankovníctvo“. Nie všetci tento pojem poznali. Našou snahou bolo a vždy aj bude spokojný klient a tomu sme podriadili našu prácu. Nie je to totiž len o produktoch, ale aj o spôsobe obsluhy, úspore klientovho času, komforte, diskrétnosti,  vzťahu a dôvere.”

Mária Blažková, regionálna riaditeľka Regionálnej pobočky pre privátne bankovníctvo-Trenčín ČSOB

„10 rokov hodnotím ako jednoznačne úspešný príbeh.  Posunuli sme sa vpred vo všetkých smeroch. Zažili sme však aj veľmi ťažké obdobie finančnej krízy, keď stabilne rastúce býčie trhy vystriedali prudké prepady cien takmer všetkých druhov finančných aktív. Optimizmus investorov  a s nimi  aj privátnych bankárov  vystriedala nervozita a strach. A práve toto ťažké obdobie bolo pre nás všetkých veľkou školou, čo sa odrazilo na vnímaní rizika  a nutnosti širšej diverzifikácie klientskych portfólií. ČSOB privátne bankovníctvo chápeme však aj v širších súvislostiach. Snažíme sa prinášať pre klientov okrem správy ich finančných aktív aj nadštandardné life-stylové služby, pripravujeme investičné kluby, organizujeme golfové turnaje a iné voľnočasové aktivity. Práve pri takýchto aktivitách sa upevňujú vzťahy medzi nami a našimi klientmi, lepšie sa navzájom spoznávame  a rozumieme si. Privátne bankovníctvo chápeme ako dlhodobý vzťah, ktorý sa snažíme neustále skvalitňovať a prehlbovať.“

Katarína Kalašová, regionálna riaditeľka Regionálnej pobočky pre privátne bankovníctvo-Trnava ČSOB

“Prosperita a dynamika nárastu dokazuje, že cesta, ktorú sme si zvolili bola správna. Počas tejto cesty neustále rozširujeme ponuku produktov a služieb, sme schopní  pružne reagovať na meniace sa trhové podmienky, požiadavky klientov. Stanovíme si  s klientom cieľ a investičný horizont, následne vyberáme investičné nástroje, ktoré zodpovedajú cieľu, investičnému horizontu a vzťahu investora k riziku.  Dôležitá je diverzifikácia, dlhodobosť a pravidelnosť sprevádzaná trpezlivosťou.

Vzťah s privátnym klientom je častokrát osobnejší. Tešíme sa spolu, keď sa im narodia  deti, vnuci. Stáva sa napríklad  a je to veľmi milé, že klient príde s koláčmi, lebo sa im narodila vnučka. Sprevádzame ich aj pri významných  radostných životných udalostiach ako je napríklad vstup do manželstva, ale aj bolestných ako je odchod zo života. Sledujeme a rozprávame sa aj o tom, ako sa im darí v štúdiu či v osobnom živote.”

10 rokov privátneho bankovníctva očami privátnych bankárov Karin a Pavla

Karin Valachovičová a Pavol Hervay sú privátnymi bankármi ČSOB. Ponúkame vám ich pohľad na svoju prácu.

Karin Valachovičová, privátna bankárka ČSOB

„Vraví sa, že práca s ľuďmi je jedna z najťažších, ale určite  aj najzaujímavejších. Väčšinou to začína ako práca s cudzími ľuďmi, ktorí sú nedôverčiví, opatrní, no postupne sa spoznávame a budujeme si vzťahy. Je skvelé, keď začnú človeka po čase akceptovať ako partnera, na ktorého sa dá spoľahnúť, postupne spoznáte aj členov rodiny a stáva sa, že niekedy „fungujete“ aj ako spovedník. Práca privátneho bankára je zaujímavá a určite nepatrí medzi fádne. Stále sa musíte niečo nové učiť, deň nikdy neprebehne tak, ako ho máte pôvodne naplánovaný v kalendári, vždy vás niečo prekvapí. Čo je tiež veľmi dôležité je to, v akom kolektíve pracujete. Ja sa do práce každé ráno teším aj vďaka skvelému tímu ľudí, s ktorými pracujem. Aj vďaka kolegom ma práca stále baví.“

Pavol Hervay, privátny bankár ČSOB

„Prácu s klientami mám rád, nakoľko prináša vždy niečo nové a zaujímavé. Ak je na konci spokojný klient, je to navyše aj motivujúce. Keď sa povie privátne bankovníctvo, vybavia sa mi slová ako diskrétnosť a dlhodobá spolupráca.  S klientmi si vytvárame dlhodobé pracovné a častokrát aj osobné vzťahy. Netreba však zabudnúť, že na to, aby vás práca bavila, potrebujete aj skvelý kolektív a som rád, že ja súčasťou takého som.“

10 rokov privátneho bankovníctva očami Ivety, ktorá stála pri budovaní procesov

Ivetka Brúderová, analytička procesov Divízie privátneho bankovníctva ČSOB  

„Byť pri zrode a budovaní nových procesov, modifikácií starých zabehnutých štandardov je mimoriadne zaujímavá a súčasne aj motivujúca výzva. Pre mňa po 15 rokoch v ČSOB pozvanie do tímu privátneho bankovníctva to znamenalo veľa a stále znamená. Pracovať v tíme mimoriadnych ľudí je pre mňa zaväzujúce a pomáha mi  vo vlastnom úsilí riešiť veci v čo najkratšom čase a efektívne. Ak by sa niekto chcel hmatateľne dotknúť hesla „bližšie ku klientovi“, mal by sa prísť pozrieť k nám. Som hrdá, že môžem pracovať v tomto tíme.“

Privátne bankovníctvo očami

Miroslava Paulena, riaditeľa Divízie privátneho bankovníctva ČSOB

Prečítajte si príbeh privátneho bankovníctva ČSOB z pohľadu jeho šéfa –  keď z nuly spred 10 rokov vyrástlo na platného a kvalitného hráča vo svojom segmente.

  1. Míľnik

Privátne bankovníctvo ČSOB začalo písať svoju históriu v apríli 2015 takpovediac na zelenej lúke. Začalo to organizačným rozhodnutím, tvorbou základných predpisov a postupov, zakladaním regionálnych pobočiek  a ďalších detašovaných pracovísk v dôležitých regiónoch Slovenska. Rozhodujúcim faktorom bolo personálne obsadenie, ktoré pozostávalo zo skúsených pracovníkov v drvivej väčšine z liahne ČSOB.

Nevyhnutným akcelerátorom pionierskych začiatkov privátneho bankovníctva boli, samozrejme, klienti. Nastavila sa minimálna úroveň spravovaných aktív vo výške vtedajších 5 miliónov korún na klienta, zrealizovala sa ich segmentácia, čo vytvorilo prvotnú klientsku základňu. Už prvé roky fungovania potvrdil správnosť rozhodnutia načrieť do tohto segmentu bankovníctva. Portfólio klientov tvorili zväčša produkty depozitného charakteru, lokálnych podielových fondov a produktov finančných trhov.

  1. Míľnik

S príchodom eura začala malá revolúcia v ponuke širokej palety produktov Asset managementu a finančných trhov. Počet nových klientov a objem spravovaných aktív rástol dvojciferným číslom. Minimálna úroveň vstupu do segmentu privátneho bankovníctva sa upravila na 200 tisíc eur. To všetko kládlo stále väčšie nároky na vedomosti privátnych bankárov a ich zdieľanie s klientmi pri tvorbe ich investičných portfólií.

Najtvrdšou školou pre segment privátneho bankovníctva a jeho klientov bola v tom čase vrcholiaca svetová finančná kríza, ktorá prepísala odbornú literatúru o makroekonómii a riadení rizík. Heslo „správny produkt správnemu klientovi“ sa odrazilo aj na našej práci.

  1. Míľnik

Po oživení hospodárstva a finančných trhov na jednej strane a ďalších politických turbulencií (arabské krajiny, Grécko, Ukrajina, pád cien ropy, posilnenie amerického dolára, nízka inflácia, kvantitatívne uvoľňovanie atď.) prichádza k inováciám produktov a investičnému poradenstvu.

Portfóliovým prístupom s implementáciou softvérovej podpory s cieľom budovať klientske portfólia tak, aby zohľadňovali investičný profil klienta, jeho vzťah k riziku, investičný cieľ, finančný skóring produktov a vyvážené riziko portfólia. Takto budované portfóliá klientov môžu eliminovať nástrahy rozhojdaného sveta ekonomiky a politiky.

Základné fakty privátneho bankovníctva ČSOB:

  • súčasný objem spravovaných klientskych aktív je vo výške 850 mil. eur,
  • má zocelený vzťah s 2050 klientami.

Kvalitu privátneho bankovníctva ČSOB ocenili aj  medzinárodné autority vo svojich hodnoteniach. Spokojnosť našich klientov je však pre nás tým najdôležitejším zrkadlom práce a na prvom mieste.