Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská organizácia Manageria získava podporu od School with Class Foundation vďaka grantu od Google.org 

Google.org, filantropická vetva spoločnosti Google podporila poľskú nadáciu School with Class Foundation grantom vo výške 3,5 milióna dolárov (približne 3,28 milióna eur). Program Hrdinovia internetu financovaný z grantu na Slovensku zastrešuje organizácia Manageria o.z., ktorá je zároveň aj zastrešujúcou organizáciou pre medzinárodný  program Teach For All na Slovensku. Cieľom medzinárodného vzdelávacieho programu Hrdinovia internetu je formovať postoje a zručnosti detí a mládeže, ktoré im pomôžu orientovať sa v online svete. Nadácia School with Class Foundation realizuje tento vzdelávací program prostredníctvom svojich partnerov v 11 krajinách strednej a východnej Európy. 

Na Slovensku organizácia Manageria o.z. získala grant už po tretíkrát. Ako súčasť širšej iniciatívy putuje grant na Slovensko od nadácie School with Class Foundation, ktorá riadi túto regionálnu iniciatívu v rámci strednej a východnej Európy s podporou Google.org. Primárnou cieľovou skupinou programu Hrdinovia internetu sú pracovníci s deťmi a mládežou, vrátane učiteľov základných škôl, gymnázií a stredných škôl, školských psychológov, členov školských podporných tímov a školských digitálnych koordinátorov. 

Okrem rozšírenia programu na ďalšie školy v rámci Slovenska sú novinkou aj cieľové skupiny, ktorými sú učitelia prvého a druhého ročníka na základných školách, ako aj učitelia posledného ročníka na materských školách. Tento školský rok bude program Hrdinovia internetu realizovaný na Slovensku tiež v spolupráci s organizáciou Informatika 2.0.

„Aktuálne sa zameriavame na dokončenie lokalizácie nového učebného plánu pre deti vo veku 6-9 rokov. V nasledujúcej fáze plánujeme vytvárať školenia založené na tejto novej metodike pre mladšie deti. Považujeme to za kľúčový krok, keďže vek, kedy deti vstupujú do digitálneho sveta, sa postupne posúva nižšie a nižšie a napriek tomu sa predmet Informatika učí štandardne až od tretieho ročníka základných škôl,“ hovorí Matúš Koprda, koordinátor programu Hrdinovia internetu na Slovensku.  

Vo svete, kde sa neustále vyvíjajú nové technológie, je vytvorenie komplexného učebného plánu pre deti a mládež, ktorý by pokrýval najdôležitejšie a najaktuálnejšie témy, veľkou výzvou. Podľa výskumov existuje až 7-ročná medzera medzi tým, keď deti začnú používať internet, a tým, keď rodičia začnú svojim deťom vysvetľovať, ako bezpečne tráviť čas na internete. Preto sa filantropická vetva Google.org rozhodla podporiť poľskú nadáciu School with Class Foundation pri koordinácii aktivít 11 mimovládnych organizácií zo strednej a východnej Európy, ktoré sa špecializujú na digitálne vzdelávanie. Okrem slovenskej organizácie Manageria o.z. sú ďalšími partnermi organizácie z Chorvátska, Českej republiky, Grécka, Poľska, Rumunska a Maďarska. Tento rok sa program rozšíril aj do Lotyšska, Moldavska a Ukrajiny.

Vďaka grantu, ktorý nadácia School with Class Foundation získala od Google.org, bolo od roku 2021 vyškolených už viac ako 500 000 učiteľov a pracovníkov zo školstva. Organizácie, ktoré získali grant, majú pri realizácii programu veľkú autonómiu. Vo všetkých krajinách hlavné aktivity zahŕňajú prispôsobenie učebných osnov Hrdinovia internetu miestnym potrebám a zabezpečenie prístupu pre žiakov k vzdelávacej hre Interland.

Značky: