Na cezhraničný projekt inteligentných distribučných sústav ACON sú tento rok plánované investície presahujúce 43 miliónov eur. Na českom území pod správou EG.D skončia projektové práce výstavby novej transformovne v Brne. Na Slovensku na distribučnom území Západoslovenskej distribučnej sa plánuje dokončenie hlavnej elektrickej stanice pri obci Borský Svätý Jur. Ďalšie investície zamieria napríklad do modernizácie takmer tristo trafostaníc či vybudovania desiatok kilometrov optických liniek.

Cezhraničný projekt inteligentných distribučných sústav ACON (Again COnnected Network) prebieha od roku 2018 v spolupráci EG.D a Západoslovenskej distribučnej (ZSD). Modernizácia sietí na takzvané Smart Grids potrvá do roku 2024, pričom celková hodnota projektu je 182 miliónov eur. Časť nákladov pokryje vďaka zaradeniu na zoznam projektov spoločného záujmu dotácia z úniového programu CEF-Energy vo výške 91 miliónov eur.

„Náklady spojené s projektom sa v tomto roku budú šplhať k 43 miliónom eur. Na distribučnom území EG.D pôjde o investície presahujúce 16 miliónov eur. Na území pod správou Západoslovenskej distribučnej to bude približne 27 miliónov eur,“ oznámil Marian Rusko, člen predstavenstva skupiny ZSE, do ktorej Západoslovenská distribučná patrí.

Nová transformovňa v Brne, desiatky kilometrov optických vedení na Slovensku

Na českej strane sa tento rok počíta s dokončením projektovej dokumentácie a výberom dodávateľa, ktorý v Brne vybuduje novú transformovňu 110/22 kV. Tá vyrastie v mestskej časti Brno-sever a má významne odbremeniť transformovne v Husoviciach a Medlánkach, ktoré sú na hranici kapacít, a na ulici Příkop. Významne tiež prispeje k predpokladanému rozvoju tejto oblasti a vytvorí aj rezervu na plánovaný rozvoj elektromobility v Brne.

„Aj v tomto roku budeme pokračovať v modernizácii trafostaníc na celom našom distribučnom území, pričom celkovo by sme ich chceli zmodernizovať okolo 250. Okrem toho plánujeme výmenu komunikácie a ovládacích skríň na diaľkovo ovládaných úsečníkoch, budovanie dohľadového centra fyzickej bezpečnosti a tiež realizáciu DMR rádiovej siete na zaistenie krízovej dispečerskej komunikácie,“ uviedol Miroslav Kopt, vedúci útvaru Strategických projektov EG.D.

Ďalšie aktivity budú smerovať k dokončeniu projektovej dokumentácie pre nové medzinárodné vedenie vysokého napätia s termínom realizácie v roku 2023, z ktorých najvýznamnejšie je prepojenie miest Hodonín a Holíč. Plánované je tiež dokončenie projektovej dokumentácie pre vyše päťdesiat stavieb optických liniek na vedenie vysokého napätia a začatie stavby viac ako deviatich nových úsekov. „V neposlednom rade plánujeme dokončiť prípravu Smart Grid Brno-stred s diaľkovo ovládanými rozvádzačmi vysokého a nízkeho napätia, ktorého realizácia je plánovaná od roku 2023,“ dodal Miroslav Kopt.

Slovenská strana tento rok plánuje dokončiť výstavbu novej stanice 110/22 kV pri obci Borský Svätý Jur. „Podobne ako pri transformovni v Brne v rámci projektu ACON ide o kľúčovú infraštruktúru. Jej vybudovanie vyjde na približne 11 miliónov eur, pričom sa vďaka nej výrazne zníži poruchovosť a zvýši stabilita dodávky elektrickej energie. Zároveň sa stane jedným z dôležitých elektrických uzlov nielen na slovenskom území, ale aj v európskom kontexte,“ uviedla Stanislava Sádovská, projektová manažérka ZSD pre implementáciu projektu ACON.

Podobne ako na českej strane plánuje aj ZSD v tomto roku modernizáciu súčasnej infraštruktúry na štandardy Smart Grids. Konkrétne ide o modernizáciu 35 trafostaníc a vybudovanie desiatok kilometrov optických sietí.

V minulom roku investície prekročili 26 miliónov eur

Investície do modernizácie distribučných sústav na oboch stranách hranice presiahli v roku 2021 sumu 24 miliónov eur. „V Česku bolo preinvestovaných viac ako 9 miliónov eur. Išlo hlavne o rozšírenie rozvodne 110/22 kV pri Tvrdoniciach na Hodonínsku, začatie výstavby troch úsekov optických liniek či modernizáciu viac ako troch stoviek trafostaníc,“ rekapituloval Miroslav Kopt z EG.D s tým, že ďalšie investície smerovali napríklad do inštalácie takzvaných recloserov a detektorov porúch izolovaných vodičov či do rozvoja softvérového riešenia vrátane dispečerského riadiaceho systému.

Na distribučnom území ZSD sa v minulom roku preinvestovalo ďalších viac ako 17 miliónov eur. „Úspešne sa podarilo vybudovať takmer 135 kilometrov optických trás, zmodernizovať dve prihraničné linky, 19 trafostaníc a začať s výstavou spomínanej stanice pri obci Borský Svätý Jur. V neposlednom rade sa navrhovali a implementovali hardvérové a softvérové riešenia v rámci Smart Grid IT platformy,“ doplnila Stanislava Sádovská za ZSD.

ACON