Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina UNIQA spustila ďalšiu časť  česko-slovenskej  reklamnej kampane venovanej duševnému zdraviu pod názvom „Hovorte úprimne“.  Stavia na minuloročnej vlne „Duševné nepohodlie nie je vidieť“ a chce  motivovať  verejnosť,  aby bola otvorená téme duševného zdravia, čo je nevyhnutný prvý krok k jeho zlepšeniu.

Duševné zdravie v posledných rokoch utrpelo v dôsledku udalostí ako pandémia covidu, vojna na Ukrajine, energetická kríza a vysoká inflácia. Zároveň sa ukazuje, že iba menšina ľudí, ktorí majú vážnejšie problémy, je schopná hovoriť o svojich pocitoch a vyhľadať odbornú psychologickú pomoc.

„Dlhodobé zameranie našej skupiny UNIQA na duševné zdravie vyplynulo nielen z celospoločenskej aktuálnosti tejto témy, ale aj z našej internej stratégie poskytnúť zákazníkom viac ako len finančné riešenia a pomôcť im viesť lepší život. Cieľom ďalšej časti kampane UNIQA je pomôcť odstrániť stigmu duševných a psychických porúch nielen u ľudí, ktorí nimi trpia, ale aj u ich rodinných príslušníkov, kolegov a priateľov. Základným predpokladom je úprimnosť a empatia,“ vysvetlila Anna Podgornaya, členka predstavenstva UNIQA zodpovedná za ľudské zdroje, značku a komunikáciu.

Načasovanie a médiá

Nová komunikačná vlna prebieha na Slovensku a v Českej republike od 15. októbra a potrvá do konca roka. V tejto vlne dominuje digitálny priestor. Hlavnou časťou je nasadenie 2 online spotov v rôznej stopáži. V 40-sekundovej verzii si ich môžete pozrieť na Youtube tu:
https://youtu.be/i1fADz_1G0M
https://youtu.be/f1DFqIGeJRo

Na sociálnych sieťach a v natívnych článkoch otvára UNIQAv spolupráci s psychológmi témy ako je odstránenie predsudkov spojených s duševnými chorobami, depresiou, kyberšikanou alebo vplyv osamelosti na duševnú rovnováhu.

Reklamné správy sa pripravujú aj pre rozhlas, na Slovensku sa budú vysielať na Fun Radio, Rádio Expres a Radio Europa 2. V Českej republike konkrétne celoplošne prostredníctvom siete Radio United a prostredníctvom Radiohouse, medzi ktoré patria okrem iného Impuls, Evropa 2, Frekvence 1, Kiss, Bonton, Blaník, Fajn Radio a ďalšie. Táto časť bude trvať sedem týždňov od polovice októbra.  V novembri bude kampaň doplnená o outdoorovú časť na Slovensku. 

UNIQA tiež zriadila podstránku na  túto tému na svojej webovej stránke:

https://www.uniqa.sk/hovorte-uprimne/

Značky: