Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ricoh Business Booster EDGE (RBB EDGE) prináša vývojové nástroje, ktoré vytvárajú pre poskytovateľov tlačových služieb (PSP) silnejšie obchodné modely na urýchlenie rastu a podporu digitalizácie.

Uvedenie Ricoh Business Booster EDGE prinesie personalizovanú konzultáciu a popredajovú službu. Nadväzujúc na úspešnú vzdelávaciu webstránku Ricoh Business Booster na trh uvádza program RBB EDGE s cieľom poskytovať personalizovanejšie poradenstvo a na mieru šitú popredajnú podporu pre poskytovateľov PSP. Unikátny program rozvoja digitálnej tlače podporí klientov, ktorí chcú ponúkať nové služby a zdokonaľovať ponuky s pridanou hodnotou pomocou nástrojov, rád a metodík. Majitelia firiem, vedúci výroby, predaja tlače a marketingoví profesionáli budú profitovať vďaka:

  • Skúsenosti, ako môžu inovácie priniesť nové výnosy a zvýšiť efektívnosť
  • Objavovaniu spôsobov, ako vytvárať a budovať nové obchodné modely
  • Vytváraniu efektívnych marketingových plánov pomocou inovatívnych marketingových techník a technológií
  • Školeniam zameraných na zvyšovanie hodnoty pre nových aj existujúcich zákazníkov
  • Zvyšovaniu potenciálu predajcov tlače pre realizáciu nových príležitostí v oblasti digitálnej tlače
  • Rozvoju stratégií klientov v oblasti riadenia komunikácie so zákazníkmi

Zásadným krokom pri budovaní novej hodnoty pre PSP je vytvorenie silných a udržateľných obchodných modelov. Pre dosiahnutie tohto zámeru spoločnosť Ricoh uzavrie partnerstvo so špecialistom na obchodné plánovanie – Strategyzer. Prevádzky budú pri vývoji úspešného obchodného modelu profitovať z osvedčených metodík a platforiem spoločnosti Strategyzer v oblasti strategického plánovania. Používateľom RBB EDGE to tiež umožní prispôsobiť sa a transformovať efektívnou implementáciou a testovaním nových nápadov a prístupov.

Eef de Ridder, viceprezident skupiny pre komerčnú a priemyselnú tlač Ricoh Europe: „Pandémia nás viedla k urýchleniu zavedenia RBB EDGE – a prispôsobeniu zamerania programu na podporu poskytovateľov PSP pri vstupe do nového sveta tlače. Celý program pokryje množstvo oblastí, v ktorých naši klienti žiadali o pomoc, vrátane využitia príležitostí vyplývajúcich z efektívnej stratégie elektronického obchodovania (web2print). A pomôže im pri navrhovaní a implementácii marketingových stratégií na prilákanie nových klientov.“

RBB EDGE sa v rámci EMEA predstaví v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov.

Viac informácií nájdete na www.ricoh.sk.

Značky: