Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ricoh bol opäť zaradený do indexov FTSE4Good, FTSE Blossom Japan Index a MSCI Japan Empowering Women Index (WIN), čo sú indexy cien akcií pre investície v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a správy vecí verejných (ESG)[1].

Od roku 2004 je Ricoh zaradený do indexu FTSE4Good už 17 po sebe nasledujúcich rokov. A od roku 2017 je Ricoh zaradený do FTSE Blossom Japan Index a indexu MSCI Japan Empowering Women (WIN) počas štyroch po sebe nasledujúcich rokov.

„Ricoh identifikoval 7 sociálnych otázok a nastavil 14 ESG prioritných cieľov a začlenil ich do obchodných stratégií“, hovorí Mikako Suzuki, viceprezident spoločnosti Ricoh a generálny riaditeľ divízie udržateľnosti. „Budeme prispievať k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, na ktorých sa dohodlo medzinárodné spoločenstvo. Posilníme naše prevádzkové základy pre riešenie sociálnych otázok a vytváranie spoločnosti, ktorú si prajeme.“

FTSE Russell – dcérska spoločnosť londýnskej burzy (LSE) – od roku 2001 vyberá spoločnosti pre zaradenie do ich indexu FTSE4Good. Zameriava sa na spoločnosti, ktoré preukazujú ESG aktivity.

FTSE Blossom Japan Index bol vytvorený roku 2017 a zameriaval sa primárne na japonské spoločnosti. Od tej doby bol tento Index uznaný Štátnym dôchodkovým investičným fondom (GPIF) ako index cien akcií pre ESG investície.

MSCI Japan Empowering Women Index (WIN) tiež vznikol v roku 2017, aby hodnotil spoločnosti v tom, ako propagujú a starajú sa o zvýšenie rodovej diverzity v spoločnosti.

  • [1] Investície do ESG sú investície, ktoré berú do úvahy viac než finančné výsledky spoločnosti, ale aj ich prístup k otázkam environmentálnym, sociálnym a veciam verejným (ESG). Investície do ESG aktivít sú založené na pochopení, že dôraz na správne postupy ESG môžu pomôcť eliminovať určité riziká. Tieto informácie nemožno získať z pravidelných finančných reportov. Investície do ESG môžu spoločnosti viesť k udržateľnejšiemu rastu a väčšiemu strednodobému až dlhodobému príjmovému potenciálu.

Súvisiace odkazy:

Značky: