Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Ricoh je už tretí rok po sebe zaradená do Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World Index), jedného z najznámejších svetových indexov pre ESG (environmentálne, sociálne a riadiace aspekty).

Ricoh Dow JonesZdroj: Ricoh
Ricoh Dow Jones

DJSI, ktorý zostavuje spoločnosť Dow Jones & Company a spoločnosť S&P Global zaoberajúca sa výskumom investícií do udržateľnosti, je prvým globálnym indexom udržateľnosti, ktorý hodnotí udržateľnosť spoločností z hľadiska ekonomického, environmentálneho a sociálneho rozvoja.

DJSI prehodnotil približne 3 500 spoločností po celom svete a tento rok vybral 332 spoločností do svetového indexu DJSI. Spomedzi 36 spoločností v odvetví počítačov, periférnych zariadení a kancelárskej elektroniky získala spoločnosť Ricoh najlepšie skóre* v nasledujúcich siedmich kategóriách: Vecnosť, Podnikateľská etika, Zverejňovanie správ o životnom prostredí, Environmentálna politika a systémy riadenia, Sociálne správanie, Prilákanie a udržanie talentov a Firemná spoluúčasť a sociálny prínos.  

Okrem svetového indexu DJSI je spoločnosť Ricoh už päť rokov po sebe zaradená aj do indexu DJSI Asia/Pacific.

Prístup spoločnosti Ricoh k udržateľnosti spočíva v snahe o udržateľnú spoločnosť prostredníctvom rovnováhy troch P – Prosperita (ekonomika), Ľudia (spoločnosť) a Planéta (životné prostredie). Na realizáciu tejto želanej spoločnosti Ricoh identifikoval sedem zásadných problémov v dvoch oblastiach: „Riešenie sociálnych otázok prostredníctvom podnikania“ a „Robustná infraštruktúra riadenia“ a stanovil 17 cieľov ESG v prepojení na jednotlivé aspekty s cieľom pracovať na riešení týchto problémov. Spoločnosť Ricoh bude naďalej prispievať k riešeniu sociálnych otázok a dosahovaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom svojich obchodných aktivít.

*As of Dec. 10, 2022                                                                                   

Súvisiace odkazy:

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

Ricoh’s Commitment to Society and ESG Index Inclusion and Recognition

Ricoh’s Approach to Seven Material Issues and ESG Targets

Značky: