Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Umiestnenie medzi 5 % najlepších v oblasti počítačov a periférnych zariadení a odvetví kancelárskej elektroniky.

Ricoh bol zaradený do Ročenky udržateľnosti 2023 medzi najlepšími 5 %* vo svojom odvetví. Ročenku zostavuje spoločnosť S&P Global, svetový líder v oblasti hodnotenia firiem.

Ricoh zaradený do Sustainability YearbookZdroj: Ricoh
Ricoh zaradený do Sustainability Yearbook

S&P Global každoročne hodnotí udržateľnosť veľkých spoločností v troch oblastiach: ekonomickej, environmentálnej a spoločenskej. Spoločnosti s výnimočným úsilím v oblasti udržateľnosti v každej priemyselnej skupine sú vybrané a ocenené ako členovia Sustainability Yearbook 2023. S&P Global tento rok hodnotil približne 7 800 spoločností v 61 priemyselných odvetviach na celom svete, pričom do ročenky bolo zaradených 708 spoločností.

V odvetví počítače a periférne zariadenia a kancelárska elektronika sa jedna spoločnosť dostala do 1 % najlepších, Ricoh a päť ďalších do 5 % najlepších. Od roku 2019 je to už piaty rok po sebe, čo bol Ricoh zaradený do Sustainability Yearbook 2023.

Ricoh identifikoval sedem závažných tém, stanovil 17 prioritných cieľov v oblasti ESG a začlenil ich do obchodných stratégií skupiny. Ricoh bude prispievať k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, na ktorých sa dohodlo medzinárodné spoločenstvo, riešením sociálnych otázok prostredníctvom podnikania a realizáciou trvalo udržateľnej spoločnosti.

*K 7. februáru 2023

Súvisiace odkazy

The Sustainability Yearbook – 2023 Rankings

Ricoh’s Commitment to Society and ESG Index Inclusion and Recognition

Ricoh’s Approach to Seven Material Issues and ESG Targets

Značky: