Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Fondee rozširuje ponuku svojich služieb a svojim klientom tak opäť prináša niečo navyše.

Od teraz totiž existujúcim, ale aj novým klientom, umožní rozložiť svoju investíciu do až piatich rôznych portfólií. Pri každom z portfólií si budú môcť zvoliť jeden z investičných profilov, ktorý určí rizikovosť investície a jej potenciálny výnos. Zároveň bude možné svoje finančné prostriedky medzi portfóliami presúvať a portfóliá ľubovoľne pomenovať. Chcete si odkladať na vyplatenie hypotéky, na nové auto a súčasne aj na dôstojný dôchodok? S vhodne diverzifikovanými portfóliami  a maximálnou kontrolou nad nimi to od teraz zvládnete maximálne prehľadne.

Doposiaľ si klienti vo Fondee mohli otvoriť iba jedno portfólio, ktorého zloženie sa odvíjalo od miery investičného rizika, ktorú si klient nastavil. To sa teraz s rozšírením produktu mení, a investori vo Fondee budú môcť svoju investíciu rozdeliť do dvoch až piatich portfólií. To im umožní rozložiť svoje vložené peniaze do rôznych skupín, napríklad podľa účelu.

„Ľudia často investujú za konkrétnym cieľom, ktorý prirodzene určuje aj povahu danej investície. Klienti majú naďalej možnosť vkladať peniaze do jedného portfólia, odteraz si ich ale budú môcť vytvoriť až päť. Pri každom zvlášť si zvolí investičný profil, a teda aj mieru rizika. Klient si napríklad vytvorí portfólio, kam bude investovať s vyšším rizikom, a okrem neho druhé, konzervatívnejšie portfólio, v ktorom bude zbierať peniaze svojmu dieťaťu na vysokú školu,“ vysvetľuje spoluzakladateľka Fondee, Eva Hlavsová.

Práve možnosť nastaviť si rizikovosť naplno odomyká potenciál viacerých portfólií. Pri každom novom portfóliu, ktoré si klient vytvorí, má na výber zo siedmich investičných profilov, od ktorých sa skladba daného portfólia odvíja. Konzervatívne portfóliá majú vyšší podiel dlhopisov, dynamické portfóliá naopak vyšší pomer akcií. K tomu si klient môže výšku investície v každom z portfólií ľubovoľne určiť sám.

„Rozloženie investície do rôznych portfólií dáva klientom ešte väčšiu voľnosť. Klienti tak nemusia vkladať svoje nádeje iba do jednej stratégie. Malým bonusom je, že si klient môže každé portfólio ľubovoľne pomenovať a investovať do neho už od 40 eur. V prípade potreby klient navyše môže peniaze medzi jednotlivými portfóliami presúvať, čo mu nad investíciou dáva ešte väčšiu kontrolu,“ vysvetľuje Hlavsová.

Presúvať peniaze medzi jednotlivými portfóliami klient môže dvoma spôsobmi. Tie sa líšia tým, či sa z jedného portfólia do druhého presúva hotovosť, alebo jednotlivé ETF, ktorá tvorí základ portfólií. Presun ETF medzi portfóliami je vhodný, pokiaľ si sú dané portfóliá svojou skladbou podobné. Naopak presun hotovosti klient môže zvoliť vtedy, keď ju chce vložiť do portfólia s odlišnou investičnou stratégiou.

Značky: