Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) o 75 % znížil výšku úhrad za právo používať frekvencie v obciach označených ako biele miesto, ktoré sú/budú v zozname bielych miest vytvorenom v rámci operačného programu Broadband.

Operátorovi, ktorý sa rozhodne pokryť biele miesto sa týmto zníži časť nákladov, ktoré mu vznikajú pri prevádzke základňovej stanice (t.j. vysielača). Podľa predchádzajúcich skúseností RÚ sa znížením nákladov zvyšuje motivácia budovať siete aj v menej atraktívnych lokalitách. Je to ďalšia z aktivít, ktorou RÚ dlhodobo podporuje zlepšenie pokrytia Slovenskej republiky širokopásmovým prístupom k internetu (Broadband).

RÚ prideľuje telekomunikačným operátorom vhodné frekvencie na poskytovanie širokopásmového (rýchleho) prístupu k internetu. Operátorom zároveň určuje rozvojové kritériá, vďaka ktorým sa širokopásmový internet dostal aj do menších obcí. RÚ motivuje operátorov k zlepšovaniu pokrytia aj znižovaním úhrad za používanie frekvencií. S účinnosťou od 15.02.2017 je pri zriadení prístupového bodu (základňovej stanice vo frekvenčných pásmach nad 1 GHz do 11 GHz) v obci označenej ako biele miesto v zozname bielych miest vytvorenom v rámci operačného programu Broadband úhrada vo výške len 25 % celkovej úhrady.

Už v roku 2012 predchodca RÚ – Telekomunikačný úrad SR začal motivovať telekomunikačných operátorov k budovaniu sietí plošným znížením úhrad za frekvencie v priemere o 60%. Okrem plošného zníženia úhrad podporil aj budovanie sietí (bod – multibod nad 1 GHz do 11 GHz) v nízko osídleným lokalitách. Čím má obec menej obyvateľov, tým je úhrada nižšia. Konkrétne je v obciach do 2 tis. obyvateľov úhrada za frekvencie len vo výške 8,7% z úhrady ako je pri obciach nad 100 tis. obyvateľov.

V obciach do 5 tis. obyvateľov je úhrada len vo výške 17,4%, v obciach do 10 tis. obyvateľov je úhrada vo výške 20,1%, v obciach do 20 tis. obyvateľov je úhrada vo výške 43,5%, v obciach do 50 tis. obyvateľov je úhrada vo výške 60,9%, v obciach do 75 tis. obyvateľov je úhrada vo výške 73,9% a do 100 tis. obyvateľov je úhrada vo výške 87% z úhrady ako je pri obciach nad 100 tis. obyvateľov.

Výsledkom je, že výstavba sietí je pre operátorov atraktívnejšia a širokopásmový prístup k internetu sa stáva dostupným aj v obciach s nízkym počtom obyvateľov. RÚ to vidí prostredníctvom povolení, o ktorého ho žiadajú operátori, pre nízko osídlené lokality, kde sa operátorom v minulosti neoplatilo budovať siete.

Značky: