Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) usporiadal v dňoch 6. a 7. septembra 2016 zasadnutie pracovnej skupiny ERGP (European Regulators Group for Postal Services), ktorá zabezpečuje sledovanie vývoja v oblasti kvality poštových služieb, spokojnosti zákazníkov a monitorovanie účinnej regulácie na poštovom trhu.

Zasadnutia sa zúčastnilo 23 členov pracovnej skupiny zo 17 krajín Európskej Únie, vrátane 2 členov RÚ.

Pracovná  skupina sa v roku 2016 zameriava na vyhodnotenie úrovne kvality poštových služieb, postupov pri vybavovaní sťažností a ukazovateľov ochrany zákazníka a zistenia uverejní vo finálnej správe. V priebehu dvojdňového zasadania pripravovali členovia pracovnej skupiny dve predbežné správy so spracovanými odpoveďami od 33 krajín (28 členských krajín EÚ a krajiny Švajčiarsko, Nórsko, Island, Macedónsko a Srbsko), ktoré budú predložené na schválenie na plenárnej schôdzi ERGP v novembri 2016 a následne publikované na webovej stránke.

Správy sú venované porovnaniu rozsahu univerzálnych služieb v jednotlivých krajinách, cien základných druhov listov a balíkov, vývoju počtu poskytovateľov poštových služieb na poštovom trhu a s tým súvisiacim rozvojom konkurencie, ako aj analýze dosiahnutých výsledkov z merania kvality, spokojnosti zákazníkov a dostupnosti poštových služieb.

Značky: