Nová obchodná sieť prepojí milióny organizácií. Firmám pomôže dosiahnuť lepšie výsledky, umožní im zvládať meniace sa ekonomické a geopolitické podmienky a posilní ich príspevok k udržateľnosti. Prvé kroky pri vytváraní SAP Business Network predstavila spoločnosť SAP na svojej tradičnej konferencii SAPPHIRE NOW. Na virtuálnej konferencie sme spoznali aj viacero inovácií, ktoré pomôžu transformovať obchodné procesy a zlepšiť obchodné výsledky.

Christian Klein, CEO a člen predstavenstva spoločnosti SAP počas emotívneho vystúpenia na SAPPHIRE 2021

„V rámci novej vízie vybudujeme najväčšiu obchodnú komunitu sveta a umožníme zákazníkom spájať sa jednoducho so spoločnosťami naprieč dodávateľskými reťazcami a vytvárať prepojené ekonomiky naprieč odvetviami.“, povedal Christian Klein, CEO a člen predstavenstva spoločnosti SAP.

Najväčšia obchodná sieť sveta prepojí siete Ariba Network, SAP Logistics Business Network a SAP Asset Intelligence Network. Členovia novej SAP Business Network budú mať prístup k zjednotenému portálu, cez ktorý získajú ucelený prehľad o kompletnom ekosystéme svojho dodávateľského reťazca, o logistike, ako aj o správe zariadení a údržbe.

Transformácia pre každé odvetvie

Spoločnosti, ktoré úspešne prekonali čas pandémie, spája teraz jedno: využili technológie, aby transformovali svoje obchodné procesy. Firmám, ktoré využili cloudovú infraštruktúru bez toho, aby aktualizovali svoje základné procesy, sa až tak dobre nedarilo.

SAP preto prichádza s ponukou RISE with SAP transformačných balíčkov pre jednotlivé odvetvia, ktoré ponúkajú transformáciu vo forme služby. K dispozícii už sú cloudové riešenia na mieru pre maloobchod a spotrebný tovar, automobilový priemysel, sieťové odvetvia a priemyselné strojárstvo.

Portfólio pre udržateľnosť

Udržateľnosť je pre obchodný úspech dôležitá rovnako ako tržby a zisky. Konať pritom firmy musia začať už v tomto desaťročí. Spoločnosť SAP preto na konferencii SAPPHIRE NOW predstavila nové portfólio produktov, súvisiacich s udržateľnosťou.

Jeho súčasťou sú okrem iných aj riešenia: SAP Responsible Design and Production na udržateľné rozhodnutia od počiatočného návrhu produktu až po výrobu; SAP Product Footprint Management na sledovanie udržateľnosti produktu počas jeho životného cyklu; a riešenie SAP Sustainability Control Tower na end-to-end viditeľnosť.

Na konferencii SAPPHIRE NOW spoločnosť SAP okrem toho predstavila tieto inovácie:

Riešenia Business Process Intelligence so SAP Process Insights – riešenie, ktoré organizáciám umožňuje analyzovať a zlepšovať reálne obchodné procesy, je teraz súčasťou portfólia business process intelligence nástrojov. Viac na: https://news.sap.com/?p=185676

Verify, nová funkcia SAP Concur, využíva umelú inteligenciu a strojové učenie na zjednodušenie auditovania výdavkov – nová funkcia identifikuje potenciálne problémy a anomálie v reportoch. Modely pre AI vznikli analýzou desiatok miliónov výdavkov a účtov. Viac na: https://news.sap.com/?p=185675

SAP Upscale Commerce je riešenie bez programovania, ktoré zjednoduší priamy marketing – riešenie na online obchod pomôže vytvoriť pozitívnu nákupnú skúsenosť za niekoľko minút. S pomocou AI dokážete totiž poskytnúť ponuky na mieru, založené na 360° pohľade na zákazníka. SAP Upscale Commerce je integrovaný so SAP S/4HANA. Viac na: https://news.sap.com/?p=185674

Tri nové funkcie SAP Business Technology Platform  – SAP Analytics Cloud teraz ponúka prevádzkovú analytiku pracovnej sily a plánovacie funkcie, ako integráciu s riešeniami SAP SuccessFactors. Tieto funkcie prepájajú prevádzkové, finančné a ľudské dáta a poskytujú organizáciám lepší prehľad o pracovnej sile. Viac na: https://news.sap.com/?p=185679

Nové dátové trhovisko pre riešenie SAP Data Warehouse Cloud umožní pripájať sa k poskytovateľom dát naprieč odvetviami a získavať tak informácie na lepšie rozhodovanie.

SAP okrem toho rozširuje svoju ponuku nástrojov bez programovania: služby SAP Intelligent Robotic Process Automation teraz dokážu zaznamenávať a automatizovať interakcie používateľov. Integrácia so SAP Process Insights umožňuje identifikovať najlepšie príležitosti na automatizáciu.