Nová obchodná sieť prepojí milióny organizácií. Firmám pomôže dosiahnuť lepšie výsledky, umožní im zvládať meniace sa ekonomické a geopolitické podmienky a posilní ich príspevok k udržateľnosti. Prvé kroky pri vytváraní SAP Business Network predstavila spoločnosť SAP na svojej tradičnej konferencii SAPPHIRE NOW. Na virtuálnej konferencie sme spoznali aj viacero inovácií, ktoré pomôžu transformovať obchodné procesy a zlepšiť obchodné výsledky.

Christian Klein, CEO a člen predstavenstva spoločnosti SAP počas emotívneho vystúpenia na SAPPHIRE 2021

„V rámci novej vízie vybudujeme najväčšiu obchodnú komunitu sveta a umožníme zákazníkom spájať sa jednoducho so spoločnosťami naprieč dodávateľskými reťazcami a vytvárať prepojené ekonomiky naprieč odvetviami.“, povedal Christian Klein, CEO a člen predstavenstva spoločnosti SAP.

Najväčšia obchodná sieť sveta prepojí siete Ariba Network, SAP Logistics Business Network a SAP Asset Intelligence Network. Členovia novej SAP Business Network budú mať prístup k zjednotenému portálu, cez ktorý získajú ucelený prehľad o kompletnom ekosystéme svojho dodávateľského reťazca, o logistike, ako aj o správe zariadení a údržbe.

Transformácia pre každé odvetvie

Spoločnosti, ktoré úspešne prekonali čas pandémie, spája teraz jedno: využili technológie, aby transformovali svoje obchodné procesy. Firmám, ktoré využili cloudovú infraštruktúru bez toho, aby aktualizovali svoje základné procesy, sa až tak dobre nedarilo.

SAP preto prichádza s ponukou RISE with SAP transformačných balíčkov pre jednotlivé odvetvia, ktoré ponúkajú transformáciu vo forme služby. K dispozícii už sú cloudové riešenia na mieru pre maloobchod a spotrebný tovar, automobilový priemysel, sieťové odvetvia a priemyselné strojárstvo.

Portfólio pre udržateľnosť

Udržateľnosť je pre obchodný úspech dôležitá rovnako ako tržby a zisky. Konať pritom firmy musia začať už v tomto desaťročí. Spoločnosť SAP preto na konferencii SAPPHIRE NOW predstavila nové portfólio produktov, súvisiacich s udržateľnosťou.

Jeho súčasťou sú okrem iných aj riešenia: SAP Responsible Design and Production na udržateľné rozhodnutia od počiatočného návrhu produktu až po výrobu; SAP Product Footprint Management na sledovanie udržateľnosti produktu počas jeho životného cyklu; a riešenie SAP Sustainability Control Tower na end-to-end viditeľnosť.

Na konferencii SAPPHIRE NOW spoločnosť SAP okrem toho predstavila tieto inovácie:

Riešenia Business Process Intelligence so SAP Process Insights – riešenie, ktoré organizáciám umožňuje analyzovať a zlepšovať reálne obchodné procesy, je teraz súčasťou portfólia business process intelligence nástrojov. Viac na: https://news.sap.com/?p=185676

Verify, nová funkcia SAP Concur, využíva umelú inteligenciu a strojové učenie na zjednodušenie auditovania výdavkov – nová funkcia identifikuje potenciálne problémy a anomálie v reportoch. Modely pre AI vznikli analýzou desiatok miliónov výdavkov a účtov. Viac na: https://news.sap.com/?p=185675

SAP Upscale Commerce je riešenie bez programovania, ktoré zjednoduší priamy marketing – riešenie na online obchod pomôže vytvoriť pozitívnu nákupnú skúsenosť za niekoľko minút. S pomocou AI dokážete totiž poskytnúť ponuky na mieru, založené na 360° pohľade na zákazníka. SAP Upscale Commerce je integrovaný so SAP S/4HANA. Viac na: https://news.sap.com/?p=185674

Tri nové funkcie SAP Business Technology Platform  – SAP Analytics Cloud teraz ponúka prevádzkovú analytiku pracovnej sily a plánovacie funkcie, ako integráciu s riešeniami SAP SuccessFactors. Tieto funkcie prepájajú prevádzkové, finančné a ľudské dáta a poskytujú organizáciám lepší prehľad o pracovnej sile. Viac na: https://news.sap.com/?p=185679

Nové dátové trhovisko pre riešenie SAP Data Warehouse Cloud umožní pripájať sa k poskytovateľom dát naprieč odvetviami a získavať tak informácie na lepšie rozhodovanie.

SAP okrem toho rozširuje svoju ponuku nástrojov bez programovania: služby SAP Intelligent Robotic Process Automation teraz dokážu zaznamenávať a automatizovať interakcie používateľov. Integrácia so SAP Process Insights umožňuje identifikovať najlepšie príležitosti na automatizáciu.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.