Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

IBAN (International Bank Account Number) – tvar čísla účtu od februára 2016 definitívne nahradí svojho predchodcu. Začiatkom budúceho roka uplynie prechodné obdobie, počas ktorého môžu klienti pri bezhotovostnom platení  používať oba tvary čísla účtu. K tejto zmene dochádza zavedením jednotného platobného systému v eurách v Európe – tzv. SEPA. Najbližšie mesiace vám preto poskytneme servis praktických informácií, čo táto zmena občanom a firmám prinesie.

Čo SEPA priniesla

Všade platia rovnaké pravidlá

Podmienky v rámci Európy sa zjednotili a klienti realizujú  platby v eurách z vybraných európskych krajín za rovnakých podmienok ako domáce platby, pričom platba prichádza príjemcovi na účet hneď na druhý pracovný deň od odoslania. Jednotné podmienky platia pre všetky krajiny  SEPA priestoru ( krajiny EÚ a Lichtenštajnsko, Nórsko, Island, Monako, Švajčiarsko a San Marino).

Prechodné obdobie k IBANu

Do februára 2016 môžu klienti používať pri platení číslo účtu aj v pôvodnom tvare (vzor: 123123-1231231230/7500). Od februára 2016 budú môcť klienti pri platení používať len IBAN (vzor: SK1075001231231231231230).

Číslo účtu v tvare IBAN už dnes klienti nájdu napríklad na svojom bankovom výpise, alebo ho môžu získať použitím konvertora napr. na webovej stránke www.csob.sk.

CSOBIBAN

ČSOB uľahčuje prácu s IBANom

Klienti sa nemusia obávať definitívneho prechodu na IBAN. ČSOB priniesla inovatívne riešenie IBAN skener v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking. Jedným ťahom sa  číslo účtu prostredníctvom skenera načíta a veľký počet znakov, čo je v prípade IBANu na Slovensku 24, tak nemusí platiteľ namáhavo opisovať.

Platenie faktúr aj zahraničným firmám formou SEPA inkasa

Klient si môže dohodnúť platenie faktúr formou inkasa aj s inkasnou spoločnosťou v ktorejkoľvek SEPA krajine. Uzatvorí s ňou mandát a v ČSOB si zriadi súhlas so SEPA inkasom voči danému inkasantovi. Úhrada inkasom je zrealizovaná v ten istý deň na účte inkasanta aj platiteľa.

Benefit pre klientov: výhodnejšie podmienky pri platení do ČSOB ČR

Napriek tomu, že v Česku je oficiálna mena česká koruna, ČSOB ponúka pri bezhotovostnom platení v akejkoľvek mene medzi klientmi ČSOB SR a ČSOB ČR benefit rovnakého poplatku ako pri SEPA platbách.

Ďalšou výhodou pre platenie vo vybraných menách (CZK, EUR, GBP, USD) je, že v ČSOB ČR sú prostriedky k dispozícii príjemcovi v rovnaký deň, ako boli odpísané v ČSOB SR.

Značky: