Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť SES S.A. pokračuje v pozitívnom rozvoji HD vysielania, pričom predstavuje najväčšiu HD a Ultra HD platformu. 

V roku 2016 vzrástol počet HD programov prenášaných satelitmi SES o 7% na 2 495 programov, čo predstavuje až 33% zo všetkých programov dostupných na satelitoch SES (7 538 programov). Navyše, HD programy prenášané spoločnosťou SES predstavujú 27% z globálneho HD koláča. Zaujímavým faktom je aj to, že 60% všetkých programov na satelitoch SES vysiela v kompresnom štandarde MPEG-4.

Trend neustále sa zvyšujúcej penetrácie HD vysielania v Európe bol kľúčovým pre rozvoj HD v spoločnosti SES, čomu nasvedčujú aj čísla – počet HD programov v Európe vzrástol o 14% na celkových 750 HD programov. Tento rastúci trend v HD vysielaní sa prejavil aj v Severnej a Latinskej Amerike.

Spoločnosť SES sa tiež intenzívne venuje oblasti Ultra HD vysielania, kde sa jej podarilo podpísať viacero komerčných dohôd a dnes zabezpečuje prenos 21 Ultra HD programov (pričom pred rokom ich bolo len osem). V súčasnosti prenáša spoločnosť SES prostredníctvom svojej flotily takmer polovicu z globálneho počtu distribuovaných Ultra HD programov.

V roku 2016 uskutočnila spoločnosť SES akvizíciu firmy RR Media, jej následným zlúčením so SES Platform Services vznikla nová spoločnosť MX1, ktorá podporuje SES v jej bezkonkurenčnom trhovom postavení v oblasti HD a Ultra HD vysielania v Európe a Severnej Amerike. Nová spoločnosť tiež zabezpečí ďalšiu expanziu v oblasti video služieb SES na rýchlo rastúcich rozvíjajúcich sa trhoch.

Vypustenie satelitu SES-9 a pokračujúci rozvoj HD a Ultra HD biznisu významne prispeli k rastu SES aj na ázijských trhoch, kde spoločnosť uplatňuje diferencovanú stratégiu. Na tento rok sú naplánované ešte vypustenia 2 satelitov – SES-10 a SES-15, ktoré zabezpečia ďalší možný rast v Severnej a Latinskej Amerike.

„SES s historicky najvyšším počtom TV programov na svojich satelitoch len potvrdzuje svoje vedúce postavenie ako infraštruktúra pre televízne vysielanie a tiež stojí na čele globálnej digitalizácie,“ povedal Ferdinand Kayser, obchodný riaditeľ spoločnosti SES. „Vďaka rozširovaniu programového portfólia ako aj vďaka významným akvizíciám uskutočneným v roku 2016, je spoločnosť SES momentálne vo veľmi výhodnom postavení, ktoré jej umožní využiť kľúčové príležitosti na rast, najmä na nových a rozvíjajúcich sa trhoch. Náš satelitný program je motorom ďalšieho rastu tohto odvetvia. Vzhľadom na to, že programov v HD a Ultra HD neustále pribúda, v roku 2017 ako aj v ďalšom období očakávame ďalší rast a zrýchlený rozvoj video segmentu v SES.“

Značky: