Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sharp sa dnes účastní konferencie SMART 2018, siedmej medzinárodnej konferencie zameranej na oblasť inteligentných miest, systémov, zariadení a technológií, kde odborníkom z oblasti priemyslu aj akademickej pôdy predstaví, akým spôsobom môže inteligentná technológia našej spoločnosti prinášať vyššiu mieru podpory a ďalšie hodnoty školám a školiacim organizáciám.

Carlo Alberto Tenchini z pobočky Sharp Electronics Italia predstaví počiatočné výsledky prebiehajúcej spolupráce medzi Sharp Italia a univerzitou v Salente, skúmajúcou rolu, ktorú môžu integrované technológie ako napríklad videokonferencie a najnovšia generácia interaktívnych panelov, zohrať v rámci zlepšovania učenia.

Predmetom výskumu je talianska stredná škola v meste Modena, ktorá pozostáva zo štyroch samostatných lokalít vo vzájomnej vzdialenosti 15 kilometrov. Výskum sa zaoberá potenciálnym dopadom modelu Inteligentnej školy skladajúceho sa z pätice BIG PAD-ov Sharp, softvéru Sharp Anywhere a GoogleSuite na študentov, učiteľov aj chod školy samotný.

Počiatočné poznatky už naznačujú výrazne vyššiu dostupnosť učiteľov a lepšie využitie ich času. Úplné výsledky výskumu budú v septembri odhalené v Ríme pri okrúhlom stole pod názvom „Technológie a inovácie vo vzdelávaní: Výzva pre školy novej generácie.“

Carlo Alberto Tenchini uviedol, „Na spoluprácu s univerzitou v Salente sme veľmi pyšní. Vieme, že naša technológia má v oblasti podpory prostredia inteligentného vzdelávania obrovský potenciál a ceníme si príležitosť jej posúdenia zo strany akademickej komunity.“

Ocenený rad interaktívnych displejov Sharp BIG PAD je navrhnutý pre jednoduché použitie, prípravu vyučovacej hodiny v krátkom čase a prirodzený dojem z písania na obrazovku. BIG PAD taktiež umožňuje interakciu hneď niekoľkých používateľov, takže všetci v triede môžu pracovať na jednej obrazovke. To zvyšuje šancu získať pozornosť a uľahčiť zapojenie všetkých účastníkov.

V rámci štúdie bola pätica BIG PAD-ov prepojená pomocou softvéru Sharp Anywhere, ktorý integruje videokonferencie s flexibilitou videohovorov pomocou cloudovej technológie a odstraňuje potrebu rokovacích miestností a špecializovaného audio-/videovybavenia.

Ďalšie informácie o portfóliu interaktívnych displejov od spoločnosti Sharp nájdete na www.sharp.sk

Sharp – „Be Original.“

Spoločnosť Sharp Electronics CEE mení spôsob, akým organizácie pracujú s informáciami.  Podporuje u zákazníkov riešenie toku dokumentov a integrácie IT procesov, pomáha im rozvíjať, vizualizovať, riadiť a zdieľať informácie. Služby na základe najnovších technológií pomáhajú dosiahnuť úplnú kontrolu nad informáciami používanými v spoločnosti, čo platí pre digitálne aj tlačené dokumenty. Sharp vyrába MFP, produkčné tlačové systémy pre kancelárske prostredie a digitálne tlačiarne najvyššej kvality. Ponúka takisto širokú škálu displejov na najrôznejšie účely – video steny, systémy digital signage a inovatívne interaktívne dotykové displeje pre podnikateľskú sféru aj školstvo. V súlade s mottom „Be Original.“ Sharp vyvíja nové riešenia, ktoré podporujú individuálny výraz a jedinečné potreby zákazníkov v rámci celej oblasti CEE.

Ďalšie informácie o riešeniach ponúkaných spoločnosťou nájdete na webe:

www.sharp.sk

www.linkedin.com/company/sharp-eu

Značky: