Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská spoločnosť Sensoneo, ktorá sa na svetových trhoch presadzuje riešením inteligentnej správy odpadu, ako prvá implementovala svoje senzory do prvej úzkopásmovej siete internetu vecí NB-IoT.

Tú v USA celoplošne spustila spoločnosť T-Mobile. Partnerstvo s T-Mobile znamená pre mladú slovenskú firmu vstup na ďalší, obrovský trh. V súčasnosti sú Sensoneo senzory nasadené už v 22 krajinách sveta a ich počet rýchlo rastie. Na ďalšiu expanziu spoločnosť hľadá investíciu prostredníctvom investičnej platformy Crowdberry.

Na svetový trh odpadového hospodárstva prináša slovenská spoločnosť Sensoneo smart riešenie meniace spôsob, akým sa riadi monitorovanie a zvoz odpadu. Riešenie je prienikom oblastí smart city, internetu vecí, dátového manažmentu a zodpovedného prístupu k životnému prostrediu, ktoré výrazne rezonuje v čoraz širšej biznis verejnosti.

Jeho podstatou sú inteligentné senzory, ktoré zberajú informácie o stave naplnenosti kontajnerov, a softvér, ktorý umožňuje zákazníkom optimalizovať procesy zvozu odpadu, ako sú frekvencia vynášania kontajnerov, optimalizácia zvozových trás, ale aj plánovanie kapacity na jednotlivých stojiskách kontajnerov. Riešenie dokáže mestám ušetriť viac ako 30 % rozpočtu na zvoz odpadov. Napríklad v meste veľkom ako Bratislava môže ísť až o štyri milióny eur ročne.

S prototypom smart riešenia pre manažment odpadov prišlo Sensoneo v roku 2014. „V roku 2017 sme od Credo Ventures, Y Soft Ventures a súkromných investorov z platformy Crowdberry získali investíciu vo výške jeden milión eur. Umožnila nám rásť v globálnom meradle. Za jediný rok sme sa dokázali stať jedným z kľúčových hráčov na globálnom trhu inteligentného manažmentu odpadov,“ informuje M. Basila, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti.

Dnes sú Sensoneo senzory nasadené v 22 krajinách sveta na piatich kontinentoch. Okrem USA je o ne veľký záujem aj v Európe a na Blízkom východe, kde spoločnosť spolupracuje s viacerými partnermi vrátane dubajskej centrály spoločnosti Huawei. Firma pripravuje nasadenie riešenia v ďalších lokalitách USA a pracuje na smart waste projektoch pre svetové metropoly, ako napr. kanadský Montreal, bulharská Sofia, aj pre svetoznámu univerzitu v Spojenom kráľovstve a najnovšie aj pre Prahu.

Firma na rýchly rast a pokračujúcu expanziu hľadá ďalšie, nielen finančné zdroje. „Už v prvom investičnom kole sa do firmy podarilo získať viacero investorov, ktorí pomohli nielen peniazmi, ale aj osobnými skúsenosťami a výrobným zázemím. V druhom kole, ktoré momentálne prebieha, hľadá Sensoneo investorov a spolumajiteľov z oblasti smart cities. Cieľom je rozšíriť obchodný tím spoločnosti a posilniť marketingové aktivity,“ vysvetľuje Michal Nešpor, partner Crowdberry pre start-upy.  

Značky: