Prieskumu, ktorý sa zaoberal témou bezpečnosti digitálnej komunikácie, sa zúčastnilo viac ako 170 000 respondenov z deviatich krajín strednej a východnej Európy.

Komunikačná platforma Rakuten Viber usporiadala pri príležitosti medzinárodného Dňa ochrany osobných údajov prieskum v deviatich krajinách medzi viac ako 4 miliónmi svojich používateľov. Hlavnou témou prieskumu bola dôležitosť ochrany osobných údajov v digitálnej komunikácii. Anketa bola realizovaná v oficiálnych komunitách Rakuten Viber na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Chorvátsku, Srbsku, Slovinsku a Grécku. Jej cieľom bolo zistiť, čo je pre používateľov v digitálnom prostredí dôležité. Anketa zabezpečila rýchlu reakciu používateľov a názor viac ako 170 000 respondentov. Na Slovensku sa prieskumu zúčastnilo viac ako 6 000 používateľov platformy Rakuten Viber.

Na otázku, aká dôležitá je ochrana osobných údajov, odpovedalo 68% používateľov zo Slovenska, že sa im táto otázka zdá dôležitá, veľa však o tejto téme nevedia. V celom regióne je to dokonca až 82% respondentov. Najviac sa o oblasť ochrany osobných údajov zaujímali respondenti z Poľska, Slovinska a Grécka. Pre českých a slovenských účastníkov ankety je to naopak menej dôležité.

Používateľia tiež dostali otázku, či považujú súčasnú úroveň ochrany osobných údajov za dostatočnú. Tu sa len 25 % respondentov domnieva, že je potrebné nastaviť nové pravidlá. Až 60 % opýtaným súčasný stav vyhovuje.  Pri používaní komunikačných aplikácií je pre slovenských používateľov najdôležitejšie, aby v aplikácii nedochádzalo k narušovaniu súkromia. Rovnako tak odpovedali účastníci prieskumu v Bulharsku a Grécku.

Posledná otázka sa týkala priamo komunikačnej platformy Rakuten Viber a podľa výsledkov sa viac ako 90 % respondentov v celom regióne domnieva, že používanie aplikácie je bezpečné.

Najnovšie informácie o aplikácii Viber nájdete na Viber Slovakia. Tu se dozviete novinky o nástrojoch v aplikácii a môžete se tiež zúčastniť ankiet.