Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Osamelo žijúci seniori patria k najzraniteľnejšej skupine populácie, obzvlášť počas pandémie koronavírusu. So stupňujúcimi sa protipandemickými opatreniami a lockdownom sa kontakty blízkych z dôvodu ochrany zdravia ešte viac zužujú a obmedzujú. Práve v týchto dňoch tak mimoriadne vhod prichádza riešenie MONSE od slovenskej spoločnosti Monse s.r.o., ktoré dokáže diaľkovo monitorovať seniorov a prostredníctvom aplikácie upozorňovať na nezvyčajné situácie a odchýľky od návykov.

Pre všetky vyspelé krajiny Európskej únie je typické stárnutie populácie, priemerný vek sa predlžuje a starých ľudí pribúda. V mnohých prípadoch seniori zostávajú bývať sami a mnohí z nich majú deti žijúce mimo miest. Práve pre nich sme vyvinuli bezdrôtový monitorovací systém MONSE, ktorý dokáže prostredníctvom aplikácie upozorniť na akékoľvek nezvyčajné situácie v domácnosti,” hovorí Vladimír Palečka, produktový manažér MONSE a dodáva: “Obzvlášť v časoch, kedy našich starých rodičov musíme chrániť pred pandémiou koronavírusu, sa kontakty so seniormi ešte viac zužujú. Ak si však chcete byť istý, že sa vášmu rodičovi nič nestalo aj počas obdobia, ako je lockdown, systém MONSE je na to ako stvorený. Prostredníctvom senzorov totiž zbiera informácie o správaní osoby a v prípade odklonu od normálneho stavu upozorní rodinného príslušníka na nezvyčajnú situáciu.

Systém MONSE tvoria bezdrôtové senzory, ktoré sú nainštalované v každej miestnosti bez zbytočných káblov a vŕtania. “Nejde pritom o špehovací systém, úlohou MONSE je upozorniť včas na akúkoľvek odchýlku a  dať možnosť v prípade potreby poskytnúť pomoc. Systém dokáže upozorniť na situácie, kedy senior nechá dlhšiu dobu otvorené vchodové dvere alebo sa bude po domácnosti pohybovať menej ako zvyčajne,” vysvetľuje Vladimír Palečka. Veľkou výhodou systému je, že nie je závislý na osobe, ktorej má pomáhať a vyhýba sa nedostatkom, ktoré majú už existujúce riešenia na trhu. Funguje bez kamier, zvukových odposluchov a zároveň poskytuje možnosť vyslať SOS signál, a to aj mimo domova. Na to slúži MONSE mini, kľúčenka s funkciou SOS volania a určenia aktuálnej polohy seniora, pokiaľ dôjde k rizikovej situácii napríklad počas prechádzky.

Systém MONSE môže byť nainštalovaný v byte či v dome a je možné ho používať aj v prípade, že seniori žijú s domácimi zvieratami. Informácie získané zo senzorov sa spracovávajú v ústrednej riadiacej jednotke a šifrované sa odosielajú do centra spracovania informácií, ktoré pomocou špeciálnych algoritmov alebo umelej inteligencie vyhodnocuje situáciu. Ak zistí odklon od normálneho stavu (napríklad pridlhý pobyt v kúpeľni alebo neopustenie domova niekoľko dní), systém upozorní rodinného príslušníka či poverenú osobu. Upozornenia dokáže systém MONSE zaslať na mobil formou textových správ (zistená odchýlka) alebo alarmu (vážny stav).

Viac informácií o službe MONSE môžete nájsť na www.monse.sk.

Značky: