Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Emisia EUROPA je spoločný emisný rad Asociácie európskych poštových operátorov PostEurop, ktorá každoročne vyhlasuje tému emisie poštovej známky, ktorú každá z členských krajín stvárňuje vlastným spôsobom. Slovenská pošta sa aj tento rok zapojí do súťaže PostEurop o najkrajšiu známku emisie EUROPA. Verejnosť môže hlasovať o najkrajšiu známku EUROPE na internetovej stránke PostEurop.

Motívom poštovej známky je vzácny vták Krakľa belasá. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, First Day Cover obálky, First Day Cover pečiatky a líniovej rozkresby poštovej známky je akademický maliar Rudolf Cigánik.

Poštová známka v nominálnej hodnote 1,70 € má rozmery 44,1 × 26,5 mm, vrátane perforácie. Poštová známka vychádza vo forme upraveného tlačového listu s 8 známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu v kombinácii s líniovou rozkresbou spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou First Day Cover (FDC). Motívom pečiatky je sediaca Krakľa belasá. Motívom prítlače obálky je Krakľa belasá stvárnená pri konzumácii potravy. Obálku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne spoločnosť Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Slovenská pošta vydá k poštovej známke aj známkový zošitok a nálepný list. Známkový zošitok bude obsahovať 6 ks známok „EUROPA 2019: Vzácne vtáky – krakľa belasá“, s nominálnou hodnotou 1,70 €. Známkové zošitky vytlačila technológiou ofsetu na samolepiacom papieri spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Predajná cena známkového zošitka bude 10,20 €.

Motívom nálepného listu formátu A5 je autorská kresba krakle belasej. Nálepný list vytlačila ofsetovou technikou tlačiareň COLOR&PRINT, s.r.o. Predajná cena nálepného listu je 0,91 €.

Asociácia európskych poštových operátorov PostEurop zvolila pre rok 2019 tému „National birds“. Slovenská pošta zvolila na základe konzultácie s odborníkom z Katedry environmentálnej ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave stvárnenie motívu Krakle belasej, ktorá je farebne najatraktívnejším vtákom k nám prilietajúcim z ďalekej Afriky a momentálne je u nás považovaná za jeden z najohrozenejších vtáčích druhov. Vydaním poštovej známky Slovenská pošta upozorňuje stav ohrozenia tohto vtáčieho druhu na Slovensku.

Značky: