Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) zaviedla na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk nový formát podpisov „ASiC“ (.asice). Nové podpisy uznajú vo všetkých členských štátoch EÚ.

Portál slovensko.sk od 22. septembra 2018 pri podpisovaní podaní občanmi a rozhodnutí úradmi začína vytvárať európsky formát podpisov vo formáte „ASiC“ (.asice). Taktiež všetky elektronické doručenky, potvrdenia o odoslaní, potvrdenia o úhrade a príkazy na úhradu vytvárané portálom sú už iba v tomto novom formáte. Pôvodne sa na portáli vytváral slovenský formát podpisov „XAdES_ZEP“ (.xzep, .zepx).

Orgány verejnej moci v SR, ktoré vytvárajú elektronické podpisy a pečate vo svojich vlastných systémoch prostredníctvom centrálnej elektronickej podateľne, majú už možnosť vytvárať tento nový formát od júla 2016 a postupne na neho prechádzajú. Vzhľadom na množstvo elektronických systémov v organizáciách je prechod postupný.

NASES intenzívne informovala o tejto zmene aj verejnú správu. „V posledných týždňoch prebehli v priestoroch NASES školenia zamestnancov štátu, aby sa eliminovali chyby pri zavádzaní nového formátu a prechod prebehol hladko,“ hovorí Lukáš Sojka, generálny riaditeľ NASES. O tieto školenia bol veľký záujem a v prípade potreby NASES dodatočne uskutoční aj ďalšie.

Pre používateľov slovensko.sk sa pri prechode na nový formát ASiC-E (.asice,.sce) nič nezmení, s novými formátmi už od júla roku 2016 môžu pracovať rovnako, ako s formátmi XAdES_ZEP (.xzep, .zepx) a ZEPf (.zep). Prácu s nimi umožňuje aj aplikácia D.Viewer, ktorá je súčasťou balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS.

Pôvodné slovenské formáty podpisov (.xzep, .zepx) bude možné v budúcnosti previesť do európskeho formátu zaručenou konverziou, ktorú môžu poskytovať organizácie určené zákonom o e-Governmente. Formát (.zep) je možné previesť na európsky formát aj jednoduchšou konverziou.

Značky: