Žiaci slovenských základných škôl sa odteraz môžu vzdelávať „smart“ formou.

Neraz sa stáva, že rodičia majú málo času na to, aby sa mohli v dostatočnej miere venovať vzdelávaniu svojich detí počas ich domácej prípravy do školy. Žiakov už tradičné učebnice a pracovné zošity nemotivujú natoľko, aby sa z nich učili s radosťou a najmä so záujmom. Nie je častokrát v silách učiteľa, aby reagoval na vykonané chyby svojich zverencov okamžite. Práve tieto dôvody boli podnetom k tomu, aby vznikla jedinečná on-line učebná pomôcka nazývajúca sa SmartBooks.

peter_belan_web2016_3_nowat

Peter Belan: Autor nápadu SmartBooks

V priebehu štyroch rokov na jej vývoji pracoval inovátor Peter Belan, ktorý spolu so svojím tímom, desiatkami učiteľov a odborníkov zostavovali obsah vzdelávacieho systému SmartBooks. Ten pozostáva z kompletného učiva, ktoré by mali ovládať žiaci všetkých základných škôl. SmartBooks obsahuje viac než 10-tisíc obrázkov a 40-tisíc úloh, ktoré dostatočne pokrývajú každý vyučovaný predmet.

Na tlačovej konferencii SmartBooks: Pre Petra Belana boli inšpiráciou jeho synovia. Efektívnosť systému testoval na nich.

SmartBooks sa líši od klasickej výučby, ktorá funguje na princípe neustáleho a opätovného čítania teórie tým, že tu sa žiak učí sám formou testovania a okamžitej spätnej väzby, ktorá určí či bola jeho odpoveď správna alebo nesprávna. K zle vyriešeným úlohám dostane žiak vysvetlenie, ako aj správny výsledok. Následne bude systém orientovať úlohy práve na problémové učivo, cez ktoré si ho žiak bude môcť opakovane trénovať, pokým sa ho nenaučí. Výskumy preukázali, že takýto spôsob učenia je omnoho efektívnejší, keďže povzbudzuje dlhodobú pamäť dieťaťa.

Všetky dosiahnuté výsledky si SmartBooks eviduje, takže žiak i jeho rodič majú prehľad o tom, ktorá oblasť učiva bola náročnejšia a treba na nej ešte zapracovať, ako aj to, koľko času dieťa venovalo výučbe za daný deň. Výučba cez SmartBooks je navyše obohatená o príťažlivú grafiku, zvuky, vďaka ktorým dokážu riešiť úlohy už aj prváčikovia. Nie je nutná inštalácia komplikovaných programov, postačuje len počítač s internetom.

smartbooks_1_web2016_3_nowat

SmartBooks je od júna dostupný ako aj pre školy, tak aj pre rodičov s deťmi na domáce použitie za cenu od 9,90 eur mesačne.

Značky: