Sociálna poisťovňa uviedla verejnosti novú webstránku, ktorá nahrádza pôvodný, takmer dve dekády starý a aj dosť komplikovaný web.

V centre diania je tak po novom klient a situácie, v ktorých sa počas života môže ocitnúť. Nová webstránka zároveň zohľadňuje aktuálne štandardy štátnych a verejnoprávnych inštitúcií ako aj štandardy prístupnosti pre rôzne cieľové skupiny.

Poistencom tak prinesie jednoduchšiu, intuitívnejšiu a prehľadnejšiu verziu webového sídla poskytovateľa sociálneho poistenia, na ktorom poistenci nájdu to, čo potrebujú, doslova na pár klikov. Nová webstránka bude pre vás k dispozícii od soboty 26. novembra 2022 na adrese www.socpoist.sk.

Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii svojich služieb. Po uvedení Elektronického účtu poistenca (EÚP) a elektronickej PN (ePN) predstavila úplne novú webstránku. Rok 2022 sa tak nesie v znamení najväčšej a najvýraznejšej elektronizácie služieb Sociálnej poisťovne v jej doterajšej histórii.

Cieľom projektu je nahradiť súčasné webové sídlo Sociálnej poisťovne, ktoré nespĺňa moderné štandardy a požiadavky, novým webovým portálom. Zároveň vytvoriť moderný, prehľadný a bezpečný web, ktorý bude proklientsky orientovaný, používateľsky prívetivý a bude slúžiť ako vstupná brána pre všetky súčasné ale aj budúce elektronické služby Sociálnej poisťovne. Očakávanými prínosmi a parametrami nového webu sú tiež zrozumiteľnosť, jednoduchá orientácia a prístupnosť.

„Vytvoriť nový web v praxi znamenalo rozobrať ten pôvodný a kompletne ho nanovo prestavať. Dôležité bolo pozerať sa na webstránku očami klienta a vytvoriť štruktúru obsahu tak, aby intuitívne našiel svoj cieľ. Dôraz sme kládli na vizuálnu a obsahovú stránku, aby bola pochopiteľná, prívetivá a ľudská,“ popísal proces tvorby Michal Ilko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Nová stránka má úplne novú štruktúra obsahu, je celá prepracovaná, doplnená a texty sú aktualizované. Tiež je tu prepájanie príbuzných tém a tiež niekoľkonásobná spätná kontrola. Počas procesu tvorby bola stránka podrobená testovaniu funkčnosti a intuitívnosti. Vo finálnej fáze prípravy preverili korektnosť informácií zamestnanci zo všetkých oddelení Sociálnej poisťovne.

Ďalším z podstatných parametrov bolo nepresýtiť stránku obsahom. „Prínosom nového webu má byť najmä zrozumiteľnosť pre čo najširšie publikum používateľov, jednoduchá orientácia a responzívne zobrazenie z rôznych druhov zariadení, notebookov, mobilov a výrazné zlepšenie prístupnosti, napr. pre zrakovo znevýhodnených,“ dodal Michal Ilko.

Podľa nového spôsobu vyhľadávania informácií si tak môžete zvoliť životnú situáciu, v ktorej sa aktuálne nachádzate alebo typ klienta (Kto som), ktorým v danej chvíli je. Či už je klientovi bližšia akákoľvek situácia alebo rola, výsledkom je, že na konci cesty sa oboma novými smermi (Životná situácia, Kto som) poistenec dostane k rovnakému cieľu, ideálne s možnosťou online si vybaviť želaný úkon alebo získať informáciu.

Samotné riešenie nového, moderného, prehľadného a bezpečného webového sídla je plne v réžii Sociálnej poisťovne. Pri jeho príprave bolo prenesených približne pol milióna súborov, vytvorených 903 podstránok, 995 položiek v štruktúre menu a vyvinuli sme približne 50 nových komponentov.

Webové sídlo Sociálnej poisťovne doteraz za rok 2022 zaznamenalo približne 15 miliónov návštev. V medziročnom porovnaní to bolo 20 miliónov návštev v roku 2021, 23 miliónov návštev v roku 2020 a 13 miliónov návštev roku 2019.  

Ľudia sa najviac zaujímali o tieto témy: Zoznam dlžníkov, Kontakty, Nemocenské dávky a Dôchodkové dávky.

Zdroje: Sociálna poisťovňa, vlastné

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.