Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Individualizácia softvéru podľa potrieb zákazníka je nevyhnutnou súčasťou moderných IT nástrojov. Platí to aj pre prípady značkových systémov, dôkazom čoho je riešenie „Forward“ vyvinuté na báze SOFTIP PROFIT PLUS. Vzniklo na základe požiadaviek spoločnosti SLOVWOOD Ružomberok, ktorá potrebovala automatizovať všetky dodávateľské a predajné procesy týkajúce sa obchodovania s biomasou.

Najväčšia obchodná spoločnosť na slovenskom trhu v oblasti dreva a biomasy sa v minulosti potýkala s problémom vysokej časovej náročnosti pri manuálnom a poloautomatickom spracovávaní dát o dodávkach, zákazníckych bonusoch či pri komplikovanom reportingu. SOFTIP navrhol a implementoval špeciálne riešenie, ktoré uvedené nedostatky odstránilo prostredníctvom  plnej integrácie s primárnym systémom SAP využívaným na finančné spracovanie nákupu a predaja drevnej hmoty. Nové riešenie spĺňa všetky požiadavky end to end procesov tak z pohľadu obchodného, ako aj legislatívneho, účtovného a funkčného.

Základom celého systému je modul odberateľských zmlúv a odberateľských objednávok. Okrem evidencie odberateľských požiadaviek umožňuje aj efektívny a jednoduchý dvojúrovňový, limitný  spôsob schvaľovania uvedených dokladov. Jeho protipólom je modul dodávateľských zmlúv a objednávok, ktorého hlavným prínosom je možnosť veľmi efektívnej tvorby dodávateľských objednávok na jednotlivé služby podľa typu dodacích podmienok. Dôležitou časťou riešenia „Forward“ je modul plánovania dodávok, ktorý umožňuje pružne a rýchlo vykonávať plánovanie dodávok na jednotlivé schválené obchodné prípady.

„Medzi  hlavné prínosy  dodaného  riešenia patrí predovšetkým integrácia všetkých dodávateľských a predajných procesov do jedného informačného systému, čo umožňuje  jednotlivým používateľom pracovať online  nad konzistentnou údajovou základňou,“  povedal Ing. Dušan Homola, produktový manažér SOFTIP PROFIT PLUS a projektový manažér zodpovedný za implementáciu projektu zo strany spoločnosti SOFTIP.

„Implementácia SOFTIP PROFIT PLUS riešenia, ktoré integruje všetky transakčné dáta, nám umožnila významne zvýšiť prehľadnosť a automatizáciu jednotlivých činností celého obchodného procesu. To je základom pre efektívne a pružné riadenie obchodného procesu ako celku. Mať vždy k dispozícii informácie o individuálnych obchodných prípadoch a ich profitabilite v podobe operatívnych prehľadov je kľúčové pre prijímanie správnych rozhodnutí na rýchlo sa meniacom trhu,“  doplnil Jaroslav Jaroš, IT manažér Mondi SCP zodpovedný za implementáciu projektu pre spoločnosť SLOVWOOD Ružomberok.

Podnikový informačný systém SOFTIP PROFIT PLUS je vlajkovou loďou spoločnosti SOFTIP, ktorá je so svojimi 6 300 zákazníkmi už takmer 25 rokov lídrom slovenského trhu ERP.

Viac informácií na www.softip.sk

Značky: