V piatok 27. mája 2016 sa v spolupráci s organizáciou SOSA (Slovenska asociácia pre vesmírne aktivity) uskutočnilo vypustenie sondy do stratosféry.

Experimentálny modul je výsledkom výlučne dvoch bakalárskych projektov a jedného diplomového študentského projektu.

Pre projekt bolo dôležité používať jednoducho dostupné technológie, aj preto boli dva prvky ovládané Android telefónmi. Pôvodne sa zvažoval pokus o slovenský výškový rekord, ale vzhľadom na poveternostné podmienky bola navrhnutá a dosiahnutá nižšia maximálna výška (27756 m). Už aj pri tejto konfigurácií bolo potrebné vyzdvihnúť sondu na koniec blízko Miskolca. Počas letu bol modul sledovaný napríklad aj pomocou paraboly v Bojniciach.

Experimentálny modul sa skladal z viacerých izolovaných projektov, aby boli všetky systémy dostatočne zálohované. Jednalo sa o prvú sondu minimálne v slovenských podmienkach, ktorá dokázala zverejňovať na Facebooku statusy a fotky o svojom priebehu. Prekonané boli aj odhady mobilného operátora, ako aj kolegov zo SOSA o dosahu mobilného signálu, keď sa komunikovalo cez internet do výšky viac ako 6100m.

Zaujímavosťou tohto projektu bola tiež  skutočnosť, že nad určitú nadmorskú výšku začína teplota opäť stúpať a v najvyššom bode bola teplota -22,8 °C stupňov, oproti minimu -52,21 °C.

Počas letu bolo vyprodukovaných viac než 30 GB údajov, ktoré predstavovali fotky, videá, merania rádioaktivity, intenzity UV žiarenia, zrýchlenia a teploty. Namerané údaje sa teraz budú spracovávať a následne vyhodnocovať. Výsledky projektu, vrátane zdrojových kódov, budú zverejnené tak, aby mohli aj ďalší ľudia realizovať podobný experiment.

Celý experimentálny modul bol navrhnutý na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za podpory Nadácie Tatra banky a odbornej pomoci zo SOSA, ktorá vytvorila aj riadiaci modul sondy.

Značky: