Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť SOVA Digital napĺňa svoj strategický program zameraný na jednoduchý a bezproblémový nábeh klientov na vlnu technologických inovácií nazývaných Industry 4.0.

Jeho súčasťou je priblíženie a vysvetlenie procesov a pojmov, poradenstvo v oblasti dizajnovania a optimalizácie výrobných procesov v podnikoch v súvislosti s globálnymi technologickými zmenami. Ak chcú firmy prežiť, musia byť schopné prispôsobiť sa zmenám. Evolučné procesy Industry 4.0  je potrebné brať vážne a začať, či pokračovať zodpovedne v prispôsobovaní.

Industry 4.0 alebo štvrtá priemyselná revolúcia je pomenovanie rozsiahlych zmien prudko vstupujúcich do súčasného priemyslu. Nositeľom týchto zmien je digitalizácia výrobkov, digitalizácia a optimalizácia všetkých podnikových procesov, vrátane služieb.

Napriek zintenzívneniu komunikácie témy Industry 4.0 výrobné závody nemajú jasnú predstavu o aktuálnych a budúcich nárokoch, ktoré na nich kladie. „V praxi sa stretávame práve s problémom neujasnenosti a nepochopenia evolučných procesov v priemysle. Tie sú dnes komunikované vo všeobecnej rovine bez konkrétnych návodov, riešení na mieru a potrieb jednotlivých podnikov. Podniky dnes síce zvažujú ako a kedy na aktuálne evolučné zmeny pripraviť svoje výroby, ale nevedia ako nastaviť reálne vykonateľnú stratégiu,informuje M. Morháč, riaditeľ SOVA Digital.

S riešeniami im pomáha SOVA Digital a poskytuje komplexný servis v oblasti dizajnovania výroby, zvyšuje kvalifikáciu pracovníkov, realizuje konzultačnú podporu, školenia. „Pripravili sme a vyvíjame komunikačné platformy, v ktorých vysvetľujeme problematiku, simulujeme procesy, ktoré približujú, popisujú a vysvetľujú  riešenia digitalizácie a optimalizácie výroby v jednotlivých firmách. Jedným z krokov na tejto ceste je aj populárne spracovaná webová stránka industry4.sk, populárne prezentačné videá, školiace strediská, či simulačné zariadenia a ďalšie informačno-poradenské formáty pre jednoduchšie zorientovanie sa v téme, možnostiach a  aplikáciách riešení,“ informuje M. Morháč a dodáva: „Usmerňujeme kroky svojich klientov na ceste Industry 4.0, vždy hľadáme reálne  riešenia pre uplatnenie  toho, čo je pre ich danú potrebu najúčinnejšie.“

Väčšina podnikov sa v posledných rokoch problematikou  Industry 4.0 začala zaoberať a dnes by mali len pokračovať a použiť nástroje a princípy, ktoré ich posunú významnejšie vpred. Na aplikáciu Industry 4.0 neexistuje žiadna šablóna. Každá firma potrebuje unikátne riešenie zodpovedajúce jej stratégii rozvoja, charakteru výrobkov a výroby, trhu a predstáv manažmentu. Preto SOVA Digital pristupuje ku každému klientovi individuálne.

Značky: