63. Medzinárodný strojárenský veľtrh, ktorý sa uskutočnil začiatkom októbra na brnianskym výstavisku ponúkol inovatívne technologické novinky, téma energetickej efektivity ale aj digitálne riešenia pre priemysel budúcnosti. Na scéne sa predstavilo celkovo 1 256 firiem a to z 41 krajín.

Digitalizácia ako Must Have  

Digitálna transformácia je nevyhnutná súčasť priemyslu. Téma dostala aj špeciálny priestor v expozícii Digitálna továreň 2.0. Tam sa ukázalo viac než 40 firiem napr. Siemens či fínska platforma Team. Prezentáciu zaujímavých exponátov predstavilo tiež Národné centrum Priemyslu 4.0. Priamo v expozícii bola inštalovaná 5G priemyslová sieť, ktorú využívali najrôznejšie robotické aplikácie . Obľúbencom sa stal robot čapujúci pivo.

Pilotný simulátor aj elektro auto bez vodiča

Množstvo inovatívnych exponátov si pre návštevníkov pripravila aj Česká národná expozícia. Medzi najzaujímavejší patril unikátny mobilný laserscanner od spoločnosti Intellmaps, ktorý dokáže skrátiť dobu digitalizácie budov a značne sprístupňuje aj tvorbu digitálnych dvojčiat. Ďalej to bol najmodernejší simulátor pre virtuálny pilotný výcvik s označením F-16 Classroom od spoločnosti VRgineers. Po areáli výstaviska sa pohyboval autonómny elektromobil BringAuto, ktorý slúži na rozvoz zásielok, ale aj pre logistiku v industriálnych areáloch.

Bolestivé téma menom energetika

Na energetickú efektivitu sa vo svojich expozíciách zameralo veľké množstvo vystavovateľov. Počas druhého dňa prebehlo francúzsko-české fórum, ktoré sa venovalo udržateľnému priemyslu a energetickej efektivite, ktorej cieľom bolo predstaviť konkrétne príklady využitia inovatívnych technológií v oblastiach energetických úspor v priemysle, eliminácia uhlíkovej stopy, zelených materiálov a cirkulárna ekonomika.

Klasický priestor veľtrhu doplnil aj ten virtuálny

Tohtoročnou novinkou bolo spustenie portálu msvdigital.cz, ktorý umožnil doplnkovú prezentáciu vystavovateľov prostredníctvom virtuálnych showroomov. Virtuálny priestor umožňuje predstavenie exponátov, ktoré by nebolo možné na výstavisku z logistických dôvodov dopraviť, tak priamou komunikáciou so zákazníkmi v reálnom čase formou chatov.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.