Pri našich cestách po Slovensku sme navštívili aj výrobný podnik Whirlpool v Poprade. Zvedaví sme boli na to, ako sa vo fabrike, ktorá produkuje práčky zavádza systém Industry 4.0 a čo to pre tento podnik znamená.

Whirlpool v Poprade vyrába zvrchu a spredu plnené práčky. Na manipuláciu s ťažkými kusmi sa tu používa robot, s ktorými by zamestnanci nemohli manipulovať. Videli sme tiež montáž dolného závažia. Logistickým riadením sa závažia privážajú na vozíkoch presne v tom čase, kedy je to potrebné. Od roku 2017 tu používajú Industry 4.0 riešenie, ktoré bolo realizované v spolupráci s firmou Infotech. Vozík tak nemusí chodiť po výrobnom závode a opticky kontrolovať točne, ale senzor umiestnený na spodnej časti točne odošle signál vtedy, keď sa vyprázdni jeho obsah. Vodič vysokozdvižného vozíka tak hneď vie, na ktoré miesto má zaviesť závažia.

Tento princíp sa bude rozširovať na ďalšie primárnej procesy pri výrobe práčok, ide hlavne o lisovňu a lakovňu.

Spoločnosť Infotech pripravila aj ďalší systém pre špeciálne procesy, pričom po stlačení tlačidla na prispôsobenom paneli sa priamo operátorom posiela signál do vysokozdvižného vozíka. Vodič tohto vozíka presne vie, čo má doviesť a kam to má priniesť. Navyše má aj informáciu, aké je skladová pozícia materiálu, ktorý má priviesť.

Tiež sme si prezreli automatizovanú prácu pri vypaľovaní košov do práčok. Každý kôš má pritom pridelené unikátne číslo a keď prejde popred osvetlenú tabulu, rozpozná sa toto číslo pomocou softvéru a kamery a hneď aj zavedie do systému. Takto sa eviduje životný cyklus každého jednotlivého koša. Systém rozpoznávania je pritom schopný dobre prečítať číslo koša aj vtedy, ak je kôš silne rozkývaný.

Následne sme v Poprade hovorili aj s Michalom Ukropcom z firmy Infotech. Firma Infotech má veľké plány pri ďalšom dobudovaní Industry 4.0 v tomto výrobnom podniku. Napr. sa dobuduje systém, ktorý využíva špeciálnu rukavicu. Tá umožňuje napr. monitorovať dopravný vozík v celom priestore závodu.

Ako sme sa dozvedeli, popradský Whirlpool je vzorový výrobný podnik a technológie, ktoré sa overia tu sa potom dostávajú aj do iných podnikov v rámci celého koncernu.

Pán Ukropec nám ukázal aj platformovo nezávislú aplikáciu do mobilného telefónu, ktorá ukazuje dopravu tovaru po celom podniku v reálnom čase. V aplikácii vidíte napr. žlté vozíky a spomínané červené tlačidlá pre procesy, ktoré sa nedajú jednoducho monitorovať. Potlačenie tlačidla operátorom potom vo vhodnom čase privolá vozíček. Túto aplikáciu považujeme za čerešničku na torte zavedeného systému Industry 4.0 v Poprade.

Pre manažmet podniku a možnosť sledovania stavu aj v histórii sme videli reportovací systém na notebooku. Takto sa dajú sledovať aj miesta a časy, kde sa vozíček najviac zdržiava, tzv. tepelné mapy. Cieľom je čo najviac zvýšiť efektivitu pohybu vozíka v rámci celého podniku. Do budúcnosti sa tak aj presne určí trasa pre vozík, ako sa má pohybovať pri požiadavke na dovoz materiálu.

Výhodou riešenia od Infotechu je to, že tento systém je veľmi rýchlo nasaditeľný. Závod s plochou 55 000 metrov štvorcových je tak firma schopná nainštalovať už v priebehu jedného týždňa.

Do budúcnosti Infotech počíta aj s priebežným autonómnym prideľovaním úloh pre vozíčkára podľa tohto, kde sa práve nachádza. Tiež sa bude pracovať na ďalšom ušetrení energie v celom podniku.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.