Spoločnosť SOVA Digital prináša už 25 rokov na slovenský trh inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú slovenským výrobným podnikom udržať si konkurencieschopnosť a rozvíjať sa v tempe zvyšujúcich sa nárokov trhu a globálnych priemyselných trendov.

Posledné štvrťstoročie slovenský priemysel charakterizuje zjednodušenie a urýchlenie výrobných procesov a nákladové zefektívnenie výroby. SOVA Digital dnes ponúka komplexné riešenia digitalizácie a optimalizácie výrobných procesov v duchu tejto charakteristiky a v koncepte Industry 4.0

SOVA Digital sa už 25 rokov zameriava na zlepšovanie výsledkov svojich zákazníkov prostredníctvom dizajnu výrobných procesov. Súčasťou servisu je zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov, poskytovanie podpory, školenia a ďalšie profesionálne služby. Je výhradným dodávateľom PLM (Product Lifecycle Management) riešení od Siemens PLM Software pre Slovenský trh.

Máme 25 rokov skúseností s tisíckami úspešných projektov a stovkami spokojných klientov. Štvrťstoročie na trhu nám prinieslo cenné skúsenosti a kvalitné know-how. Rástli sme s trhom, dnes máme silný partnerský vzťah s našimi zákazníkmi a dynamický prílev nových klientov. Snažíme sa usmerňovať ich na ceste napĺňania cieľov, hľadáme reálne možnosti riešení, uplatňujeme vždy to, čo je pre ich danú potrebu najúčinnejšie,konštatuje Martin Morháč, riaditeľ SOVA Digital.

Aktuálne stojí slovenský priemysel na prahu obrovských technologických zmien nazývaných Industry 4.0 a SOVA Digital je partnerom na ceste výrobných firiem k nastaveniu procesov v tejto línii. „Pre verejnosť, ale i mnohé firmy, je však obsah tohto pojmu nejasný. Firmy nás často oslovujú so žiadosťou o konzultácie a riešenia k téme optimalizácie výrobných procesov v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie. Je to problematika, ktorú má SOVA Digital dobre podchytenú a pracujeme na jej aplikácií do prostredia výroby,“ informuje Martin Morháč.

Riešenia SOVA Digital pre Industry 4.0 prebiehajú postupne a nákladovo primerane možnostiam a potrebám výroby. Zavádzanie inovácií a modernizácie do výrobných postupov však treba realizovať včas. „Svet dnes prudko akceleruje a kto nezachytí trendy, bude mať problémy. Jedinou cestou ako udržať tempo sú inovácie. Dobrá správa pre výrobné podniky je, že cesta k Industry 4.0 nemusí znamenať okamžitú masívnu investíciu do modernizácie. Smerom k smart podniku aplikujeme postupné kroky, ponúkame škálovateľné riešenia, ktoré pomôžu malým, stredným i veľkým podnikom napĺňať postupne svoje zámery,“ vysvetlil Martin Morháč.

Pre potreby riešení v kontextoch Industry 4.0 je nevyhnutná podpora inovácií. Preto je veda a výskum  jednou z kľúčových oblastí, ktorú SOVA Digital systematicky rozvíja. Intenzívne sa venuje aplikovaniu výsledkov vedy a výskumu do priemyselnej praxe a napomáha budovaniu vývojovo – inovačnej základne firiem. M. Morháč: Žiaľ, väčšina slovenských podnikov rieši svoj inovačný rozvoj predovšetkým nákupom výrobných technológií, len málo z nich spolupracuje s výskumnými inštitúciami alebo s tými, ktorí to naozaj vedia riešiť. Je nevyhnutné naštartovať systémové a udržateľné know-how pre celý sektor priemyslu, inak sa znižujú naše šance obstáť na tvrdom konkurenčnom trhu.

SOVA Digital dnes iniciuje procesy na podporu inštitucionalizácia výskumných a vývojových procesov. Okrem iných aktuálne pracuje na výskumnom laboratóriu projektu digitálneho dvojčaťa. „Máme know-how, máme silnú ambíciu, máme výsledky, aj riešenia, ktoré sa prekrývajú  so silnou potrebou trhu. Aj do ďalších rokov chceme prehlbovať spoluprácu s našimi klientmi, pre ktorých sme už dnes realitou na ceste k Industry 4.0,“ uzavrel Martin Morháč.

Značky: