Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Sharp bola uznaná za hlavného hráča v posudzovaní služieb riadeného pracovného postupu spoločnosťou International Data Corporation (IDC) za rok 2015 zo všetkých dodávateľov v oblasti tlače a dokumentov zo západnej Európy. Spoločnosť IDC uznala rozsiahle technologické možnosti spoločnosti Sharp na tomto rýchle rastúcom trhu.

MarketScape spoločnosti IDC: Western Europe Managed Workflow Services 2015 Hardcopy Vendor Assessment (Výtlačok hodnotenia dodávateľa služieb riadeného pracovného postupu v západnej Európe za rok 2015) – v nadväznosti na MPDS je prvé hodnotenie dodávateľov spoločnosti IDC na trhu služieb riadeného pracovného postupu.

Spoločnosť IDC uznala našu transformačnú víziu na pomoc našim zákazníkom a robustnú stratégiu na jej poskytovanie, čo nám dáva široké možnosti od riešení dokumentov cez vizuálne riešenia až po vývoj cloudových služieb. – povedal Jason Cort, Director Product Planning and Marketing, Sharp Information Systems.

Teraz sa zameriavame na realizáciu a výrazne investujeme do našich tímov s cieľom zmeniť spôsob, akým sa organizácie zaoberajú s informáciami prostredníctvom používaných technológií. Toto uznanie je pre nás skutočne hodnotné, pretože zákazníkom umožňuje poznať, čo už existuje a čo možno dosiahnuť prostredníctvom tohto nového typu služby.

Spoločnosť Sharp spustila v novembri 2015 optimalizované softvérové riešenia na rozšírenie ponuky balíkov pre svojich zákazníkov o jej dôveryhodné multifunkčné tlačiarne. Bolo to v reakcii na rastúci dopyt po lepších riadiacich metódach, meranií, kontrolách dokumentov, tlače a s tým súvisiacich nákladov. Portfólio optimalizovaných riešení spoločnosti Sharp poskytuje softvér na riadenie výstupu, zachytenie pracovného postupu a mobilnú prácu s cieľom optimalizovať obchodnú hodnotu, zvýšiť produktivitu a pomôcť podnikom znova získať kontrolu nad ich dokumentmi a zariadeniami.

 

 

Značky: