Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

S rastúcim povedomím o environmentálnej kríze kladú kupujúci pri rozhodovaní o nákupe dôraz na udržateľnosť a ekologickosť výrobkov.

Tieto rozhodnutia však predstavujú hádanku: ako môžete byť zodpovední k životnému prostrediu, keď nákupy, ktoré potrebujete uskutočniť, sú vo svojej podstate energeticky náročné? Zdôrazňujeme 3 veci, na ktoré sa treba zamerať pri energeticky náročných zariadeniach, aby ste znížili svoj vplyv na životné prostredie a znížili svoje účty za energiu.

1. Hľadajte energetický štítok a súlad s environmentálnymi smernicami.

Moderné technológie spotrebujú oveľa menej elektrickej energie ako staršie technológie. To viedlo k nedávnej revízii energetického štítku, ktorý sa používa na kategorizáciu energetickej účinnosti elektronických zariadení. Investícia do najnovších technológií pomôže znížiť spotrebu energie a znížiť účty za energiu.

Energetický štítok udáva, koľko elektrickej energie spotrebuje výrobok v kilowatthodinách (kWh) pri prevádzke s vopred určeným súborom funkcií. Čím nižšie číslo, tým menej energie spotrebuje, ale hodnotenie je relevantné len pri priamom porovnávaní podobných výrobkov.

Na obaloch výrobkov a v dátových listoch je mnoho environmentálnych a bezpečnostných smerníc, ktoré musia výrobcovia elektronických zariadení dodržiavať, hoci nie všetky sú relevantné pre všetky kategórie výrobkov a vo všetkých regiónoch. Pozrite si tieto akreditácie:

Energy Star sa používa pre kancelárske zariadenia a ukazuje, že zariadenie splnilo normy energetickej účinnosti stanovené EÚ.

Certifikát TCO znamená, že zariadenie spĺňa environmentálne normy a je ergonomicky navrhnuté tak, aby predchádzalo dlhodobým zdravotným problémom používateľov.

TCO Edge je doplnková certifikácia k certifikátu TCO Certified, ktorá je určená pre najlepšie výrobky vo svojej triede, ktoré spĺňajú špičkové kritériá udržateľnosti v odvetví.

ErP compliant sa vzťahuje na požiadavky definované EÚ pre ekologicky šetrný dizajn výrobkov spotrebúvajúcich energiu.

WEEE je skratka pre odpad z elektrických a elektronických zariadení, súlad zabezpečuje dodržiavanie správnych postupov recyklácie a likvidácie.

RoHS obmedzuje používanie určitých nebezpečných materiálov, ktoré sa nachádzajú v elektrických a elektronických výrobkoch.

ISO 14001 je globálna norma environmentálneho manažérstva, ktorá preukazuje záväzok organizácie znižovať svoj vplyv na životné prostredie.

Spoločnosť Sharp/NEC - 3 veci, na ktoré sa treba zamerať pri energeticky náročných zariadeniach

2. Hľadajte režimy ECO a funkcie na úsporu energie.

Viac ako 80 % CO2 stopy elektronického zariadenia vzniká počas jeho používania, preto je hľadanie spôsobov, ako zlepšiť energetickú účinnosť, najlepším nástrojom na zníženie vplyvu na životné prostredie.

Zodpovední výrobcovia ponúkajú funkcie režimu ECO, ktoré minimalizujú spotrebu energie napríklad znížením úrovne výkonu, čím sa zároveň predĺži životnosť.

Zabudovaná technológia snímačov spúšťa zvýšenie/zníženie výkonu na základe požiadaviek na používanie alebo podmienok prostredia a nástroje na plánovanie umožňujú zapnutie/vypnutie zariadenia v určitom dennom čase. Váš partner pre integráciu IT/AV vám môže pomôcť využiť tieto nástroje na optimalizáciu úspor energie.

Poskytnutie kalkulačky úspory uhlíka pomáha pri riadení a vykazovaní zníženia emisií CO₂.

Spoločnosť Sharp/NEC - 3 veci, na ktoré sa treba zamerať pri energeticky náročných zariadeniach

3. Hľadajte vysokú kvalitu spracovania a spoľahlivý výkon s dlhou životnosťou.

Kvalita je základným faktorom, ktorý prispieva k udržateľnosti. Spoľahlivá a trvanlivá kvalita predlžuje životnosť výrobku a odďaľuje jeho výmenu, a tým aj vznik odpadu.

Kvalita je tiež spojená so servisnou spôsobilosťou zariadenia. Kvalitný výrobca ponúkne na mieru šité náhradné diely a servisný program na predĺženie životného cyklu prostredníctvom opráv a renovácie.

Ak podnik pracuje s cyklom renovácie, ktorý zvyčajne trvá 5 rokov, kvalitné zariadenie by malo aj po uplynutí tejto doby poskytovať dobrý výkon, čo umožní jeho opätovné použitie, prípadne ho dokonca ponúknuť charitatívnym organizáciám.

Hľadajte konštrukčné prvky, ktoré umožnia zariadenie v budúcnosti prekonfigurovať alebo modernizovať.

Zariadenia vyrobené prevažne z kovu, a nie z plastu, majú dlhú životnosť, a keď zariadenie nakoniec dosiahne koniec svojej životnosti, prispieva k obehovému hospodárstvu vďaka možnosti 100 % recyklácie.

Spoločnosť Sharp/NEC - 3 veci, na ktoré sa treba zamerať pri energeticky náročných zariadeniach

Zistite, ako spoločnosť Sharp/NEC uprednostňuje kvalitu, služby a udržateľnosť, aby pomohla svojim zákazníkom dosiahnuť ich ciele v oblasti udržateľnosti.

Brožúra Sharp/NEC o udržateľnosti a kvalite výrobkov

Prostredníctvom vysokokvalitného dizajnu a výroby výrobkov podporujeme inovácie v oblasti opätovného používania, opráv a recyklácie a zároveň znižujeme spotrebu energie a odpadu.

Kvalita, služby, udržateľnosť

Produkty a riešenia Sharp/NEC sú vyrábané s použitím komponentov najvyššej kvality a japonských technických noriem, takže sa na ne môžete spoľahnúť z hľadiska dlhodobej spoľahlivosti. Tento záväzok ku kvalite je základom nášho udržateľného riadenia, v rámci ktorého predlžujeme dlhý životný cyklus našich výrobkov prostredníctvom opráv a renovácie, čím odďaľujeme ich výmenu, a tým aj odpad na dlhší čas.

Spoločnosť Sharp/NEC - 3 veci, na ktoré sa treba zamerať pri energeticky náročných zariadeniachZdroj: Sharp NEC

Tento praktický prístup k udržateľnosti bol ocenený cenou Green Signage Award.

„Spoločnosť Sharp/NEC je zďaleka najudržateľnejším poskytovateľom vizuálnych riešení v tomto odvetví.“

Florian Rotberg,výkonný riaditeľ spoločnosti Invidis Consulting.

Tento citát popisujúci trvanlivosť našich výrobkov je typický pre našich zákazníkov:

Monitory NEC používame už viac ako 9 rokov, 12 hodín denne, bez problémov a stále fungujú.

Finlay Wilson, technický vývojár, University of the West of Scotland.

Spoločnosť Sharp/NEC - 3 veci, na ktoré sa treba zamerať pri energeticky náročných zariadeniachZdroj: Sharp NEC

Kvalita robí rozdiely – Sharp NEC Display Solutions.

Kompletný sortiment produktov spoločnosti Sharp/NEC nájdete TU.

Dostupnosť a distribúcia produktov:

Výrobky je možné zakúpiť v sieti distribútorov alebo predajcov Sharp/NEC.

Distribútori pre SK sú:

– AP Media SK – https://www.apmedia.sk/
– AT Computer SK – https://www.atcomp.sk/
– eD System SK – https://www.edsystem.sk/

3 roky záruka výrobcu:

Sharp/NEC ponúka štandardnú trojročnú záruku a je možné pridať predĺženú záruku výrobcu až na 5 rokov.
Výrobca tak ponúka najvyššiu bezpečnosť investície a veľmi nízke celkové náklady na vlastníctvo.
Spoločnosť Sharp/NEC ponúka pre svoje výrobky službu SERVICE PLUS – záväzok kvality.

Sharp/NEC servis a podpora.

Servis výrobkov Sharp/NEC zabezpečuje spoločnosť:

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., Za Štadiónom 3, 900 01 Modra, SK
SR  Tel.: +421 948 657 147  

Značky: