Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Sharp Electronics CEE predstavila novú ponuku služieb spravovanej tlače (managed print services, MPS), aby pomohla malým a stredne veľkým firmám riadiť a znížiť svoje náklady na tlač a kopírovanie.

Spoločnosť Sharp bude spolupracovať s firmami, aby vyvinula uvedený balíček vrátane hardvéru, softvéru, cloudových služieb pracovného postupu s dokumentmi, poradenstva k zabezpečeniu dokumentov a prebiehajúcej správe. Komponenty služieb a úrovne služieb, ktoré sú ponúkané vo forme flexibilnej zmluvy, môžete kedykoľvek zmeniť.

Aj keď takmer všetky malé a stredne veľké firmy potrebujú tlačiť a skenovať informácie, aby mohli fungovať, väčšina z nich nemá čas ani špecializované znalosti, aby mohli efektívne spravovať svoje tlačiarne. To znamená, že sa môžu vyskytnúť nepotrebné náklady na správu a spotrebný materiál a vybavenie nemusí bežať na plný výkon. Vďaka Sharp MPS sprístupňujeme každému podnikovú správu tlače – povedal Tomáš Hudec, generálny riaditeľ Sharp Business Systems v Českej a Slovenskej republike.

Sharp MPS zahŕňa päť fáz, od vyhodnotenia potrieb zákazníka a návrh riešenia, cez transformáciu praxe pri tlači, až po prebiehajúcu správu a nepretržitú optimalizáciu. Tento proces sa správa ako strategický rámec navrhnutý na poskytnutie flexibility a škálovateľnosti.

Spoločnosť Sharp môže ako súčasť návrhu odporučiť výmenu jednotlivých stolových tlačiarní za omnoho menej multifunkčných zariadení (MFZ), ktoré môžu všetci používať. Účtovnícky softvér môžete zapojiť na monitorovanie a správu firemnej tlače a kopírovania a na sledovanie a zníženie nákladov. Spoločnosť Gartner odhadla, že proaktívny prístup k správe tlače môže znížiť náklady na tlač v kancelárii o 10 až 30%.

MFZ Sharp už ponúkajú rad pokročilých funkcií zabezpečenia na ochranu informácií počas ich tvorby, zdieľania a uloženia. Patrí sem automatické šifrovanie dát prenášaných do a z pevného disku na MFZ a počas uloženia na MFZ, automatické vymazanie súborov po špecifikovanom období. MPS ponúka ďalšie možnosti na zvýšenie zabezpečenia, napríklad pridanie softvéru na zabezpečenú tlač metódou Pull, ktorá zabráni ponechaniu strán s citlivými informáciami v priečinku tlačiarne tak, že sa vytlačia iba keď sa prihlásite a stojíte pri zariadení.

Spoločnosť Sharp tiež ponúka rad služieb riadenia obsahu, ktoré fungujú popri MPS. Firma môže napríklad použiť systém správy dokumentov Sharp Cloud Portal Office a integrovaný softvér na automatizáciu určitých pracovných postupov dokumentov. V účtovníckom oddelení môže aplikácia na skenovanie na multifunkčnom zariadení extrahovať použiteľné údaje z faktúry, napríklad celkovú sumu na faktúre, a to pomocou optického rozpoznania znakov (OCR). Na základe čiastky môže byť naskenovaný dokument automaticky presmerovaný vedúcemu úseku na schválenie.

Značky: