Ako sa postaviť k príprave stratégie a komplexnému riadeniu pri aplikácii technológií a procesov Industry 4.0 v podnikoch? 

Expertná platforma Industry4UM zástupcov slovenského priemyslu sa zhodla na tom, že nastavovanie výroby v konkurenčnom prostredí musí mať jasnú víziu a rozvojovú stratégiu zadefinovanú vrcholovým manažmentom firiem. Podľa odborníkov je dôležité uvedomiť si strategickosť procesu prechodu k digitálnej výrobe a potrebu jej systematickej prípravy a riadenia.

V súvislosti s prípravou stratégie v prostredí nových technologických výziev musí top manažment vo firme pripraviť motivujúce prostredie a preniesť odhodlanie na prijatie zmien aj na zamestnancov. „Industry 4.0 nie je žiadny strašiak, je to platforma, ktorá má svoj kontinuálny vývoj, a ktorá hovorí o tom, že je čoraz naliehavejšie prerušiť zabehnuté väzby a pevnú chrbticu,“ skonštatoval Štefan Rosina, prezident MATADOR Group.

Zodpovednosť za konkurencieschopnosť firmy drží pevne vo svojich rukách vedenie spoločností a je jeho úlohou vedieť využiť technológie Industry 4.0 v prospech rozvoja. Tu je však potrebné reálne vyhodnotiť potreby a možností firmy. Súčasťou nových stratégií je otázka zmien v organizačnej štruktúre nastavovanej pre potreby inovácií s digitálnym rozmerom. Špecialisti z priemyslu sa zhodli na tom, že tím Industry 4.0 musí byť interdisciplinárny. Ján Košturiak, zakladateľ IPA Slovakia: „Tím musí byť multidisciplinárny a musí zahŕňať aj ľudí z externého prostredia, aby nám priniesli potrebný nadhľad. Musí byť súčasne flexibilný a sieťovať ľudí. To je spôsob, ktorý môže posunúť Slovensko dopredu.“ Musí mať tiež dostatok priestoru pre realizáciu a napĺňanie zámerov a dostatočnú podporu vedenia firmy.

Každá strategická zmena v riadení firmy sa najlepšie pripravuje, iniciuje a vyhodnocuje na základe informácií z relevantných dát. Tie je potrebné kontinuálne merať a analyzovať. Diskusia oprávnene upozorňuje na postavenie ľudí, zamestnancov v priestore rozvojových stratégií firiem. V tejto súvislosti platí, že rovnako ako je ťažké napredovať, ak nemáte podporu vedenia, problémom je aj, ak manažéri nezískajú podporu firmy, čiže jej ľudí.

Otázka rozvoja ľudských zdrojov je jednou z rozhodujúcich, pretože technologický vývoj kladie, okrem zodpovedajúcich a motivačných podmienok vo firmách, nekompromisné nároky aj na kvalifikáciu a odbornosť zamestnancov. Preto musí byť prítomná nielen v diskusiách, ale aj v reálnych krokoch zodpovedných už od začiatku jej aplikácie.

Posolstvá spíkrov

Štefan Rosina, Matador Group

Ľuďom treba dať šancu, možnosti, peniaze a priestor, aby sa realizovali. To je úžasná motivácia. A čo je podstatné, treba im ukázať možno nie priamo cieľ, ale určite smer.

Norbert Brath, Embraco

V Embracu sme sa nepozerali na svet zo Spišskej Novej Vsi, začali sme chodiť von. Pochopili sme, že svet okolo funguje inak a menili sme paradigmy. Ak sa hráte vo vlastnej škatuľke, naháňate len vlastný chvost.

Martin Morháč, SOVA Digital

Dynamika rozvoja nových technológií a ich aplikácie  je prudká. Prieskum agentúry  IDC uvádza, že v roku  2020 bude mať až 60% firiem digitálnu stratégiu.

Ján Košturiak, IPA SLovakia

Pre ďalší rozvoj ľudských zdrojov sú dôležité tri veci: morálka, integrita a dôvera. Práve s dôverou v ľudí má priemerný Slovák problém. Podľa prieskumov verí len 13% ľuďom, čo je zarážajúco málo.

Viac informácií o Industry4UM sa dozviete na www.industry4.sk

Značky: